Monde­linge vragen Kappen met die fiets­re­clame


Indiendatum: 13 feb. 2020

Mondelinge vragen 6, 13 februari 2020

Sinds haar aantreden in de Utrechtse gemeenteraad vraagt de Partij voor de Dieren regelmatig aandacht voor ongewenste fietsreclame van bedrijven, organisaties, politieke partijen en overigens ook de gemeente op zadels (zadelhoesjes) en aan sturen (kaartjes met een elastiek eraan) van fietsen die – veelal – in het centrum en op de Uithof geparkeerd staan. Deze reclame belandt vaak op straat en in het water, met alle gevolgen van dien voor dieren, natuur en milieu. Daarnaast kost het maken van dergelijke reclame veel (vervuilende en niet-gerecyclede) grondstoffen. Onlangs constateerden we weer enkele voorbeelden van deze ongevraagde en ongeadresseerde reclame-uitingen op fietsen, van bijvoorbeeld Jumbo City en BP2You.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat dit plastic, elastiek en papier milieuvervuilend en gevaarlijk voor dieren is?

2. Trekt de Partij voor de Dieren terecht de conclusie dat het in Utrecht volgens APV hoofdstuk 2, artikel 2.7, lid 1 [zie voetnoot] verboden is om dergelijke reclame aan te brengen op fietsen?

3. Zo ja, hoe wordt dit verbod nageleefd richting verspreiders van de reclame en hoe wordt er op gehandhaafd?

4. Zo nee, is het college bereid om de APV zodanig aan te passen dat ongewenste fietsreclame hier wel onder gaat vallen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om zelf te beloven en vast te leggen dat de gemeente – al dan niet in samenwerking met organisaties in de stad – nooit meer ongevraagd zadelhoesjes en kaartjes aan fietsen aanbrengt? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 feb. 2020
Antwoorddatum: 13 feb. 2020

Mondelinge vragen 6, 13 februari 2020

Sinds haar aantreden in de Utrechtse gemeenteraad vraagt de Partij voor de Dieren regelmatig aandacht voor ongewenste fietsreclame van bedrijven, organisaties, politieke partijen en overigens ook de gemeente op zadels (zadelhoesjes) en aan sturen (kaartjes met een elastiek eraan) van fietsen die – veelal – in het centrum en op de Uithof geparkeerd staan. Deze reclame belandt vaak op straat en in het water, met alle gevolgen van dien voor dieren, natuur en milieu. Daarnaast kost het maken van dergelijke reclame veel (vervuilende en niet-gerecyclede) grondstoffen. Onlangs constateerden we weer enkele voorbeelden van deze ongevraagde en ongeadresseerde reclame-uitingen op fietsen, van bijvoorbeeld Jumbo City en BP2You.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat dit plastic, elastiek en papier milieuvervuilend en gevaarlijk voor dieren is?

Ja.

2. Trekt de Partij voor de Dieren terecht de conclusie dat het in Utrecht volgens APV hoofdstuk 2, artikel 2.7, lid 1 [zie voetnoot] verboden is om dergelijke reclame aan te brengen op fietsen?

Dat is nu niet verboden, maar wij kunnen op basis van de APV wél gebieden aanwijzen waar het verboden is om te flyeren of te sampelen. Wij hebben tot op heden geen gebruikgemaakt van deze bevoegdheid, omdat wij hierover tot nog toe weinig meldingen van overlast of hinder hebben ontvangen.

3. Zo ja, hoe wordt dit verbod nageleefd richting verspreiders van de reclame en hoe wordt er op gehandhaafd?

Op basis van de APV is dat niet mogelijk. Wel is het mogelijk te handhaven op basis van artikel 20 van de afvalstoffenverordening Utrecht. Daarin is de plicht opgenomen dat iemand die reclamebiljetten of ander promotiemateriaal verspreidt het afval moet opruimen. Enkele keren is daarop actief gehandhaafd met gebruikmaking van dit artikel. Bedrijven werken in het algemeen goed mee als ze worden opgedragen de locatie schoon te maken.

4. Zo nee, is het college bereid om de APV zodanig aan te passen dat ongewenste fietsreclame hier wel onder gaat vallen? Zo nee, waarom niet?

Wij zullen bezien op welke wijze ongewenste ongeadresseerde fietsreclame kan worden voorkomen en welke partijen daarbij een rol spelen. Daarbij betrekken wij ook de mogelijkheid om op basis van de APV verbodsgebieden aan te wijzen.

5. Is het college bereid om zelf te beloven en vast te leggen dat de gemeente – al dan niet in samenwerking met organisaties in de stad – nooit meer ongevraagd zadelhoesjes en kaartjes aan fietsen aanbrengt? Zo nee, waarom niet?

Wat de gemeente doet, valt in het algemeen niet te rangschikken onder reclame. Het is bekend dat de gemeente stickers plakt op fietsen die mogelijk weesfietsen zijn. Die zijn van plastic en belanden regelmatig op straat. Dat is ongewenst. Daarom is afgesproken dat zodra de plastic wikkels op zijn, wij een milieuvriendelijke variant daarvan zullen zoeken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren