Monde­linge vragen Kappen met die fiets­re­clame


Sinds haar aantreden in de Utrechtse gemeenteraad vraagt de Partij voor de Dieren regelmatig aandacht voor ongewenste fietsreclame van bedrijven, organisaties, politieke partijen en overigens ook de gemeente op zadels (zadelhoesjes) en aan sturen (kaartjes met een elastiek eraan) van fietsen die – veelal – in het centrum en op de Uithof geparkeerd staan. Deze reclame belandt vaak op straat en in het water, met alle gevolgen van dien voor dieren, natuur en milieu. Daarnaast kost het maken van dergelijke reclame veel (vervuilende en niet-gerecyclede) grondstoffen. Onlangs constateerden we weer enkele voorbeelden van deze ongevraagde en ongeadresseerde reclame-uitingen op fietsen, van bijvoorbeeld Jumbo City en BP2You.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat dit plastic, elastiek en papier milieuvervuilend en gevaarlijk voor dieren is?

2. Trekt de Partij voor de Dieren terecht de conclusie dat het in Utrecht volgens APV hoofdstuk 2, artikel 2.7, lid 1 [zie voetnoot] verboden is om dergelijke reclame aan te brengen op fietsen?

3. Zo ja, hoe wordt dit verbod nageleefd richting verspreiders van de reclame en hoe wordt er op gehandhaafd?

4. Zo nee, is het college bereid om de APV zodanig aan te passen dat ongewenste fietsreclame hier wel onder gaat vallen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om zelf te beloven en vast te leggen dat de gemeente – al dan niet in samenwerking met organisaties in de stad – nooit meer ongevraagd zadelhoesjes en kaartjes aan fietsen aanbrengt? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren