Monde­linge vragen Infor­matie zwem­verbod Neder­eindse Plas


Indiendatum: 6 feb. 2020

Mondelinge vragen 5, 6 februari 2020

Tijdens het vragenuur van 19 december 2019 gaf de toenmalige wethouder in reactie op mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren aan dat er op zeer korte termijn nieuwe informatieborden bij alle toegangswegen naar de Nedereindseplas en ook bij het zandstrand geplaatst zouden worden. Deze borden moeten bezoekers wijzen op het zwemverbod en de aanwezige milieurisico’s in en rondom de plas. De Partij voor de Dieren noemde ook het informeren van bezoekers over de reden dat deze milieurisico’s zijn ontstaan (namelijk het storten van gevaarlijk afval in het verleden).

Tot onze grote verbazing werden wij er afgelopen weekend door RTV Utrecht op gewezen dat er nog geen borden geplaatst zijn. Maar erger nog: er staat nog wel steeds een 20 jaar oud informatiebord dat verwijst naar een zwemstrand. Mensen worden hier dus foutief geïnformeerd dat er bij de Nedereindseplas gezwommen kan worden!

Dit roept bij de Partij voor de Dieren de volgende vragen op:

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat in het belang van de gezondheid van bezoekers van de Nedereindseplas het noodzakelijk is om hen duidelijk te informeren over de aanwezige milieu- en gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren?

2. Vindt het college het net als de Partij voor de Dieren onverantwoord dat bezoekers van de Nedereindseplas nog steeds naar een zwemstrand verwezen worden, waarmee de suggestie gewekt wordt dat hier gezwommen kan worden?

3. Waarom staat dit bord er nog?

4. Kan het college toezeggen om de foutieve informatie ter plaatse nog deze week te laten corrigeren?

5. Waarom zijn de nieuwe borden die in december door de wethouder werden toegezegd nog niet geplaatst? Kan de nieuwe wethouder toezeggen deze borden nog deze week te laten plaatsen?

6. Kan het college toezeggen álle toegangswegen en het hele gebied na te lopen op de aanwezigheid van correcte informatie?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 feb. 2020
Antwoorddatum: 6 feb. 2020

Mondelinge vragen 5, 6 februari 2020

Tijdens het vragenuur van 19 december 2019 gaf de toenmalige wethouder in reactie op mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren aan dat er op zeer korte termijn nieuwe informatieborden bij alle toegangswegen naar de Nedereindseplas en ook bij het zandstrand geplaatst zouden worden. Deze borden moeten bezoekers wijzen op het zwemverbod en de aanwezige milieurisico’s in en rondom de plas. De Partij voor de Dieren noemde ook het informeren van bezoekers over de reden dat deze milieurisico’s zijn ontstaan (namelijk het storten van gevaarlijk afval in het verleden).

Tot onze grote verbazing werden wij er afgelopen weekend door RTV Utrecht op gewezen dat er nog geen borden geplaatst zijn. Maar erger nog: er staat nog wel steeds een 20 jaar oud informatiebord dat verwijst naar een zwemstrand. Mensen worden hier dus foutief geïnformeerd dat er bij de Nedereindseplas gezwommen kan worden!

Dit roept bij de Partij voor de Dieren de volgende vragen op:

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat in het belang van de gezondheid van bezoekers van de Nedereindseplas het noodzakelijk is om hen duidelijk te informeren over de aanwezige milieu- en gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren?

Ja, duidelijk informeren is van belang.

2. Vindt het college het net als de Partij voor de Dieren onverantwoord dat bezoekers van de Nedereindseplas nog steeds naar een zwemstrand verwezen worden, waarmee de suggestie gewekt wordt dat hier gezwommen kan worden?

De situatie is inderdaad niet wenselijk. Het recreatieschap beheert het terrein. Wij hebben het schap gisteren gevraagd om het informatiebord te verwijderen. Dat is inmiddels gebeurd.

3. Waarom staat dit bord er nog?

De terreinopzichter van het recreatieschap heeft gezegd dat de bewuste wegwijzer oud is. Het had al eerder moeten worden verwijderd. Het stond in die tijd op een plek waar de terreinopzichter niet bij kon. Daarna is het abusievelijk blijven staan. De wegwijzer is inmiddels weggehaald. Het recreatieschap heeft gezegd ook de nieuwe wegwijzers te inspecteren.

4. Kan het college toezeggen om de foutieve informatie ter plaatse nog deze week te laten corrigeren?

Dat hebben wij gisteren gevraagd. Dat heeft het recreatieschap inmiddels gedaan.

5. Waarom zijn de nieuwe borden die in december door de wethouder werden toegezegd nog niet geplaatst? Kan de nieuwe wethouder toezeggen deze borden nog deze week te laten plaatsen?

De borden waarover in december j.l. al vragen zijn gesteld, zijn deze week geplaatst.

6. Kan het college toezeggen álle toegangswegen en het hele gebied na te lopen op de aanwezigheid van correcte informatie?

Ja, dat willen wij.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren