Monde­linge vragen Kat in container


Mondelinge vragen, 6 februari 2020

Via Stichting Dierenambulance Utrecht – en later ook via de media, zie bijvoorbeeld www.duic.nl/opmerkelijk/kat-in-ondergrondse-glascontainer-burgemeester-reigerstraat-gejaagd - hoorden we dat 30 januari 2020 een kat werd aangetroffen in een ondergrondse glascontainer op de Burgemeester Reigerstraat. De kat is hoogstwaarschijnlijk ‘opgejaagd’ door een ongecastreerde kater, maar de reden waarom hij in de container kon vallen, is omdat de klep op de container ontbrak. De Dierenambulance heeft direct melding gedaan bij de gemeente (zaaknummer 7278689) van deze ontbrekende klep, en van bewoners hoorden we dat de container begin van deze week nog steeds open was.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de melding van de Dierenambulance? Zo ja, op welke manier is het college hiermee aan de slag gegaan?

2. Wanneer wordt de klep op deze container (zo snel mogelijk!) vervangen, zodat er niet nog meer dieren in kunnen vallen?

3. Om te voorkomen dat dit op meerdere plekken in Utrecht gebeurt: is het college bereid om na te gaan waar nog meer een klep ontbreekt bij ondergrondse containers, zodat katten en andere dieren er niet zomaar meer in kunnen vallen?

Bij de behandeling van de Nota Dierenwelzijn vroeg de Partij voor de Dieren het college om meldingen van de Dierenambulance zo spoedig mogelijk op te pakken, omdat zij de ogen en oren zijn van de dieren in nood in Utrecht.

4. In hoeverre brengt het college dit in de praktijk? En wordt er ook altijd zo spoedig mogelijk teruggekoppeld naar de Dierenambulance over wat er met hun meldingen concreet is gedaan? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren