Monde­linge vragen Ringpark Dich­terswijk


Indiendatum: 6 feb. 2020

Mondelinge vragen 7, 6 februari 2020

Midden november vorig jaar kwam naar buiten dat er 450.000 euro uitgetrokken is voor de realisatie van het Ringpark Dichterswijk. Mooi nieuws, want het betekent een impuls voor de buurt en een verbetering van de wandelroutes en de groenstructuur.

Bij buurtbewoners is toen de indruk gewekt dat in voorjaar 2020 begonnen wordt met de aanleg van het Ringpark.

Het Ringpark Dichterswijk is een initiatief vanuit de buurt en daarbij zijn al veel bewoners betrokken geweest. Initiatiefnemers hebben dan ook een grote rol in het project.

Bij het Actieplan wat op 15 november aan de Raad gestuurd is was geen planning bijgevoegd. Van de initiatiefnemers hebben we begrepen dat veel van de actiepunten samenhangen met andere gemeentelijke plannen in de omgeving – zogenoemde ‘meekoppelkansen en afhankelijkheden’.

Dat zorgt ervoor dat er nu onduidelijkheid is over welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden.

Bewoners van Dichterswijk willen net als wij graag dat er een planning komt die houvast biedt, zoals dat ook bij andere projecten het geval is. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is er een planning beschikbaar voor de realisatie van het Ringpark? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is die bekend geworden en waar is die beschikbaar?

2. Klopt het dat er in het voorjaar 2020 begonnen wordt met de aanleg van het Ringpark, en dat dat is gezegd tijdens de bijeenkomst in november 2019? Zo nee, wat is wel gezegd?

3. Welke afspraken zijn er gemaakt over verantwoordelijkheden en taakopvatting van initiatiefnemers en gemeente, wat betreft de regie en de uitvoering van dit project?

4. Dinsdagavond was er een buurtbijeenkomst waarbij ook de wijkwethouder was. Hoe gaan de gemeente en de initiatiefnemers ervoor zorgen dat de buurtbewoners op de hoogte blijven van de uitvoering van het Ringpark?

Maarten Koning, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 6 feb. 2020
Antwoorddatum: 6 feb. 2020

Mondelinge vragen 7, 6 februari 2020

Midden november vorig jaar kwam naar buiten dat er 450.000 euro uitgetrokken is voor de realisatie van het Ringpark Dichterswijk. Mooi nieuws, want het betekent een impuls voor de buurt en een verbetering van de wandelroutes en de groenstructuur.

Bij buurtbewoners is toen de indruk gewekt dat in voorjaar 2020 begonnen wordt met de aanleg van het Ringpark.

Het Ringpark Dichterswijk is een initiatief vanuit de buurt en daarbij zijn al veel bewoners betrokken geweest. Initiatiefnemers hebben dan ook een grote rol in het project.

Bij het Actieplan wat op 15 november aan de Raad gestuurd is was geen planning bijgevoegd. Van de initiatiefnemers hebben we begrepen dat veel van de actiepunten samenhangen met andere gemeentelijke plannen in de omgeving – zogenoemde ‘meekoppelkansen en afhankelijkheden’.

Dat zorgt ervoor dat er nu onduidelijkheid is over welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden.

Bewoners van Dichterswijk willen net als wij graag dat er een planning komt die houvast biedt, zoals dat ook bij andere projecten het geval is. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is er een planning beschikbaar voor de realisatie van het Ringpark? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is die bekend geworden en waar is die beschikbaar?

Zie hieronder

2. Klopt het dat er in het voorjaar 2020 begonnen wordt met de aanleg van het Ringpark, en dat dat is gezegd tijdens de bijeenkomst in november 2019? Zo nee, wat is wel gezegd?

Zie hieronder

3. Welke afspraken zijn er gemaakt over verantwoordelijkheden en taakopvatting van initiatiefnemers en gemeente, wat betreft de regie en de uitvoering van dit project?

Zie hieronder

4. Dinsdagavond was er een buurtbijeenkomst waarbij ook de wijkwethouder was. Hoe gaan de gemeente en de initiatiefnemers ervoor zorgen dat de buurtbewoners op de hoogte blijven van de uitvoering van het Ringpark?

Het is misschien goed om te vertellen wat de aanleiding van deze vragen is. Een aantal raadsleden en mij is een e-mailbericht gestuurd over het Hefbrugpark. Dit is een ander initiatief dan dat voor het Ringpark zelf, maar de mensen van het Ringparkinitiatief hebben het initiatief van het Hefbrugpark wel omarmd en het in een burgerinitiatief en in hun budget opgenomen. Het Ringpark is een omwonendeninitiatief. Dat betekent dat de initiatiefnemers eerst aan zet zijn en dat de gemeente hen faciliteert. De stichting die het initiatief heeft, heeft een globale planning die loopt tot ongeveer 2022. De stichting zelf is verantwoordelijk voor de nadere detaillering van deze planning en een afstemming met de gemeente. Eind vorig jaar was er een mooi moment, namelijk het moment waarop wij het budget voor het Ringpark konden vaststellen inclusief het budget voor het Hefbrugpark waarmee de stichting aan de gang kon gaan om het actieplan concreet te maken. In het voorjaar van 2020 kan nog niet worden gestart met het Ringpark in zijn geheel. Dat komt omdat voor de meeste onderdelen nog een participatietraject en een ontwerp nodig zijn. Hetzelfde staat in het actieplan.

Op de bijeenkomst in november 2019 is gezegd dat het Hefbrugpark eerder onder handen zou worden genomen. Dat was de verwachting, maar dat lukt niet vanwege de planning en de aanbestedingsregels. Over de samenwerking van de gemeente en de initiatiefnemers is op pagina 21 van het actieplan meer opgenomen. De regie van het Ringpark ligt bij de stichting zelf. Het participatieniveau is coproductie. De gemeente begeleidt de stichting waar dat nodig en gewenst is. De gemeente heeft daartoe een uitvoeringscoördinator benoemd. Die heeft contact met het bestuur van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk. Het uitvoeringsbudget ligt bij de gemeente. De gemeente is derhalve eindverantwoordelijk voor de uitvoering. Dinsdagavond a.s. is er een wijkbijeenkomst geweest. Tijdens die bijeenkomst is niet specifiek over het Ringpark of het Hefbrugpark gesproken, maar over initiatieven in Dichterswijk in het algemeen. De initiatiefnemers van het Ringpark hebben daar wel een pitch gegeven. Met de stichting is afgesproken dat de buurtbewoners van de ontwikkelingen in het Ringpark op de hoogte worden gehouden, natuurlijk in samenspraak met de gemeente. De wijkberichten worden door de gemeente opgesteld. De stichting leest mee. Het Ringpark zelf communiceert via verschillende digitale kanalen.

Maarten Koning, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Extra gelden voor werving en begeleiding zij-instromers ook in Utrecht hard nodig

Lees verder

Mondelinge vragen Kat in container

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer