Monde­linge vragen McDonald's naar Utrecht, slecht idee


Indiendatum: 13 feb. 2020

Mondelinge vragen 4, 13 februari 2020

Utrecht profileert zich als een stad van gezond stedelijk leven, die de Global Goals hoog in het vaandel heeft staan, en naar een groene, gezonde en slimme economie streeft. McDonald’s is een fastfoodbedrijf dat extreem ongezond, dieronvriendelijk en niet-duurzaam is. Het Amerikaanse bedrijf kondigde deze week aan het Nederlandse hoofdkantoor naar Utrecht te verplaatsen, en intrek te nemen in een nieuwe toren in het stationsgebied, nota bene náást het Stadskantoor. De Partij van de Dieren is hier onthutst over en heeft de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat McDonald’s een bedrijf is dat ongezond voedsel stimuleert, een onduurzaam en dieronvriendelijk beleid voert en geen enkele aansluiting heeft bij de Global Goals? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met ons eens dat de komst van het hoofdkantoor van McDonald’s naar Utrecht niet past bij het profiel van gezond stedelijk leven en de ambities tot een groene, gezonde en slimme economie? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid alles op alles te zetten om de komst van het Nederlandse hoofdkantoor van deze fastfoodgigant tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Als McDonald’s toch naar Utrecht komt, is het college bereid om in gesprekken aan te kaarten dat uitingen van McDonald’s niet zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?

5. Als McDonald’s toch naar Utrecht komt, is het college bereid om nu al aan te geven dat niemand van het college de opening van het hoofdkantoor komt verrichten? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 feb. 2020
Antwoorddatum: 13 feb. 2020

Mondelinge vragen 4, 13 februari 2020

Utrecht profileert zich als een stad van gezond stedelijk leven, die de Global Goals hoog in het vaandel heeft staan, en naar een groene, gezonde en slimme economie streeft. McDonald’s is een fastfoodbedrijf dat extreem ongezond, dieronvriendelijk en niet-duurzaam is. Het Amerikaanse bedrijf kondigde deze week aan het Nederlandse hoofdkantoor naar Utrecht te verplaatsen, en intrek te nemen in een nieuwe toren in het stationsgebied, nota bene náást het Stadskantoor. De Partij van de Dieren is hier onthutst over en heeft de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat McDonald’s een bedrijf is dat ongezond voedsel stimuleert, een onduurzaam en dieronvriendelijk beleid voert en geen enkele aansluiting heeft bij de Global Goals? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn het niet met de PvdD-fractie eens. Wij zijn met McDonald's in gesprek. McDonald's zet zich onder andere in voor duurzame koffieproductie en efficiënt watergebruik. McDonald's heeft bijvoorbeeld veel mensen aangenomen en begeleid vanuit een kansarme positie naar de arbeidsmarkt. Een aanzienlijk deel van de 18.000 werknemers van McDonald's in Nederland heeft te maken met schuldenproblematiek. Het bedrijf speelt een heel belangrijke en positieve rol bij de begeleiding van deze mensen. Een ander
voorbeeld van een bijdrage die zij leveren is het Ronald McDonald Kinderfonds en het huis dat zij hier bij het Prinses Máxima Centrum hebben voor zieke kinderen en hun ouders.

2. Is het college het met ons eens dat de komst van het hoofdkantoor van McDonald’s naar Utrecht niet past bij het profiel van gezond stedelijk leven en de ambities tot een groene, gezonde en slimme economie? Zo nee, waarom niet?

Het college is het wel eens met de stelling dat het eten en drinken van McDonald's in het algemeen niet zo goed past bij het profiel van gezond stedelijk leven. Wel biedt de komst van het hoofdkantoor een mooie kans om daarover in gesprek te gaan. Wij verbieden het eten van hamburgers echter niet.

3. Is het college bereid alles op alles te zetten om de komst van het Nederlandse hoofdkantoor van deze fastfoodgigant tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Het is niet mogelijk om de komst van het hoofdkantoor tegen te houden. Het huurcontract is getekend en rechtsgeldig. De gemeente is geen partij in dit soort zaken. Het hoofdkantoor komt in een gebouw met veel huurders. McDonald's huurt ongeveer 10% van het gebouw.

4. Als McDonald’s toch naar Utrecht komt, is het college bereid om in gesprekken aan te kaarten dat uitingen van McDonald’s niet zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?

Reclame moet voldoen aan de eisen die de welstandcommissie daaraan stelt en aan de richtlijnen van het gemeentelijke reclamebeleid.

5. Als McDonald’s toch naar Utrecht komt, is het college bereid om nu al aan te geven dat niemand van het college de opening van het hoofdkantoor komt verrichten? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben nog geen uitnodiging voor de opening ontvangen. Als wij die krijgen, nemen wij die in overweging.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Kappen met die fietsreclame

Lees verder

Schriftelijke vragen Een verkeersveilige Oosterspoorbaan met respect voor de omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer