Motie Nieuwe speel­plekken groen


8 november 2018

Motie 219/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

  • In de Programmabegroting wordt gesteld dat een gezonde leefomgeving een groene leefomgeving is.

Overwegende dat:

  • Onderzoek uitwijst dat een groene omgeving vooral voor opgroeiende kinderen van groot belang is;
  • Kinderen vaker en langer blijken buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplekken in de buurt zijn.

Draagt het college op:

  • Bij het ontwerpproces voor nieuw aan te leggen speelplekken de keuze voor groene speelplekken actief te stimuleren en te faciliteren;
  • Bij het ontwerpproces voor nieuw aan te leggen speelplekken buurtbewoners actief te informeren over de voordelen van natuurlijke speelplekken;
  • Ervoor zorg te dragen dat buurtbewoners bij nieuw aan te leggen speelplekken altijd de keuzemogelijkheid hebben voor een (gedeeltelijk) groene en natuurlijke speelplek;
  • De raad te informeren over eventuele drempels die de keuze voor groene speelplekken bemoeilijken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Bülent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen