Motie RodS-gelden vanaf 2019


8 november 2018

Motie 220/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter behandeling van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

 • Haarzuilens een belangrijk natuur- en recreatiegebied voor onze gemeente is;
 • Natuurmonumenten vanuit de Recreatie om de Stad (RodS)-regeling het beheer van het landgoed financierde;
 • Deze financiering 1 januari 2019 vervalt, en het onduidelijk is hoe het beheer van dit gebied vanaf dat moment gefinancierd wordt;
 • Niet alleen Haarzuilens, maar ook de andere Utrechtse RodS-gebieden hiermee in de problemen komen, maar het probleem bij Haarzuilens het grootst is.

Overwegende dat:

 • Het zonde is wanneer alle investeringen die afgelopen jaren in deze gebieden zijn gedaan teniet gedaan worden, omdat het beheer en onderhoud niet goed voortgezet kan worden;
 • Wanneer Natuurmonumenten, gemeente Utrecht, provincie Utrecht en overige betrokken gemeenten samen de beheerskosten verdelen, er ongeveer 200.000 euro voor rekening van de gemeente Utrecht zou komen.

Roept het college op:

 • De intentie uit te spreken en na te leven zich in te zetten voor het opvangen van de weggevallen financiering van de voormalige RodS-gebieden;
 • In overleg met provincie, U10 en de beheerders van de voormalige RodS-gebieden – die elk ook nu al investeren - tot een gezamenlijke inzet op financiering voor het voortzetten van het beheer te komen;
 • In de afweging voor de voorjaarsnota 2019 ernaar te streven:
  o Vanaf 2020 een jaarlijkse financiële bijdrage in de eigen begroting op te nemen voor het beheer en onderhoud van de gebieden;
  o In 2020 éénmalig een extra bijdrage op te nemen om de gemiste bijdrage en de gevolgen daarvan in 2019 te compenseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD