Motie Stop lucht­vaart­groei


8 november 2018

Motie 221/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

  • inwoners van Utrecht klagen over vliegtuigoverlast boven de gemeente;
  • inwoners van Utrecht nóg meer en structurele vliegtuigoverlast zullen ervaren indien luchthavens Schiphol en Lelystad verder groeien.

Overwegende dat:

  • het toenemende vliegverkeer niet in het belang is van volksgezondheid, natuur en milieu;
  • verdere groei van de luchtvaartsector betekent dat de klimaatdoelstellingen van Parijs onmogelijk kunnen worden gehaald;
  • steeds meer gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties (van Greenpeace tot lokale burgerorganisaties) zich daarom uitspreken tegen verdere groei van luchthavens Schiphol en Lelystad;
  • de wethouder heeft gezegd de zorgen uit de maatschappij te delen.

Spreekt als haar mening uit dat:

  • zij, omwille van het voorgaande, tegenstander is van verdere groei van de luchthavens Schiphol en Lelystad.

En roept het college op:

  • deze mening kenbaar te maken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • te onderzoeken of een coalitie kan worden gesloten met andere gemeenten en provincies, die zich verenigt tegen verdere groei van luchthavens Schiphol en Lelystad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, PvdA

Tegen

GroenLinks, D66, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, SBU, ChristenUnie, VVD