Motie Hengel­verbod Haar­rijn­seplas


13 oktober 2022

Motie 284/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter bespreking van raadsvoorstel Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan,

Constaterende dat:

 1. Er momenteel geen expliciet hengelverbod geldt op de Haarrijnseplas;
 2. Hengelen dierenleed veroorzaakt, voor de betreffende vissen, maar ook voor vogels die verstrikt raken in achtergelaten vislijnen;
 3. Het gebruik van voerballen en vislood, en het achterlaten van afval door sommige hengelaars de waterkwaliteit niet ten goede komt;

Overwegende dat:

 1. De voorgenomen woningbouw op en rondom de Haarrijnseplas reeds een enorme aanslag op de aanwezige ecologie zal vormen, en dat deze in ieder geval beschermd dient te worden tegen hengelaars;
 2. Er zeer waarschijnlijk zonne-eilanden zullen komen in de oostelijke helft van de Haarrijnseplas, waar vissen in het bijbehorende drijvende groen zullen willen paaien;
 3. De huidige overeenkomst met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) geldt tot en met 31 december 2027;
 4. Aanpassing van het contract alleen kan met wederzijdse instemming van zowel de Gemeente Utrecht als de AUHV of middels een rechtsgang (naar de Kamer voor de Binnenvisserij);
 5. Een aangenomen motie voor een hengelverbod op de Haarrijnseplas getuigt van een lokaal maatschappelijk belang (een meerderheid van de gemeenteraad vertegenwoordigt immers een meerderheid van Utrechtse inwoners) dat de grondslag zou kunnen vormen voor in eerste instantie een nieuw gesprek met de AUHV of in tweede instantie een gang naar de Kamer voor de Binnenvisserij;

Draagt het college op:

 1. Een verbod op hengelen in te stellen per 1 januari 2028 op zowel de westelijke als de oostelijke helft van de Haarrijnseplas en dit op te nemen in een eventueel contract dat tegen die tijd met de AUHV gesloten wordt;
 2. Vóór het einde van 2022 in gesprek te gaan met de AUHV over de wens van de raad om te stoppen met hengelen bij de Haarrijnseplas met als inzet wederzijdse instemming hierover;
 3. Te overwegen of een gang naar de Kamer voor de Binnenvisserij een optie is mocht de AUHV niet nu al willen stoppen met hengelen aan de Haarrijnseplas en de raad hierover te informeren uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023.

En gaat over tot de orde van de dag

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Bina Chirino, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK
Stevie Nolten, BIJ1
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, CU, SBU, GL, S&S

Tegen

VVD, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA

Lees onze andere moties

Motie Keer 500 euro van de energietoeslag van 2023 vervroegd uit

Lees verder

Motie Klimaatneutraal – Utrecht gaat ervoor!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer