Motie Keer 500 euro van de ener­gie­toeslag van 2023 vervroegd uit


13 oktober 2022

Motie 281/500

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13-10-2022, ter bespreking van de raadsbrief Aanpak koopkracht- en energiecrisis.

Constaterende dat:

 1. In 2023 burgers een tweede energietoeslag krijgen vanuit het Rijk;
 2. De gemeenten zijn belast met de uitkering van deze energietoeslag;
 3. Het kabinet bij monde van minister Schouten het aan de gemeenten overlaat of ze 500 euro van de energietoeslag van 2023 vervroegd uit willen keren.

  Overwegende dat:

  1. Utrechters nu al worden geconfronteerd met hoge energierekeningen en andere lasten;
  2. Het prijsplafond voor energie pas per 1 januari 2023 ingaat.

  Draagt het college op:

  1. 500 euro van de energietoeslag van 2023 dit jaar nog vervroegd uit te keren aan de Utrechtse rechthebbenden.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Mahmut Sungur, DENK
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Stevie Nolten, BIJ1
  Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
  David Bosch, PVV
  Charlotte Passier, VOLT
  Gert Dijkstra, EenUtrecht


  Status

  Verworpen

  Voor

  Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, SBU, Partij voor de Dieren

  Tegen

  VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, S&S