Amen­dement Vaar­verbod Natuurplas: Bootjes geven onrust op de plas


13 oktober 2022

Amendement 85/2022

De gemeenteraad spreekt op 13 oktober 2022 over het bestemmingsplan Haarrijn.

De raad ziet dat:

  1. In het bestemmingsplan Haarrijnse plas ervoor is gekozen om de mogelijkheid van recreatievoertuigen zoals fluisterbootjes en kano’s in de Natuurplas toe te staan;
  2. Recreatievaartuigen het leefgebied van de aanwezige vogels verstoren;
  3. Ten oosten van de natuurplas zich al een recreatieplas bevindt;

De raad vindt dat:

  1. De natuurplas en de oever zo rustig mogelijk moet zijn voor vogels en andere dieren.
  2. Handhaving op regels die nu gesteld worden, even lastig is als een verbod van recreatiebootjes,

De raad komt tot besluit:

  1. Aan het Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan d.d. 13 oktober 2022 met kenmerk 10123354, beslispunt 5 toe te voegen: “5. Een algeheel vaarverbod op de westelijke helft van de Haarrijnse plas (de natuurplas) in te voeren voor al dan niet gemotoriseerde recreatievaartuigen.”
  2. Handhaving kan middels een verbodsbord waarbij we evalueren of dat in de praktijk afdoende werkt.
  3. Het bestemmingsplan dienovereenkomstig aan te passen

Maartje Vermeulen, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Bina Chirino, Christen Unie
Linda Bode, Volt
Gert Dijkstra, Een Utrecht
Dirk-Jan van Vliet, D66
Stevie Nolte, Bij1
Hessel Stellinga, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Amendement Weg met de watervilla's

Lees verder

Motie Keer 500 euro van de energietoeslag van 2023 vervroegd uit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer