Amen­dement Weg met de water­villa's


13 oktober 2022

Amendement 83/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, gezien het Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan d.d. 13 oktober 2022, kenmerk 10123354,

Constaterende dat:

 1. In het ontwerp-bestemmingsplan 25 watervilla's zijn ingetekend (woningen in en op het water) in de westelijke helft van de Haarrijnseplas, aangeduid als woonmilieu “De Steigers” in het ontwerp-bestemmingsplan);
 2. De oeverzone (overgang noord-zuid) van de westelijke helft van de Haarrijnseplas een zeer belangrijke habitat is voor alles wat in en rondom het water leeft;
 3. De westelijke helft van de Haarrijnseplas een ‘natuurplas’ is, in tegenstelling tot de oostelijke helft, die wordt aangeduid als ‘recreatieplas’;

Overwegende dat:

 1. Deze beoogde watervilla's de continuïteit van de aanwezige flora en fauna zullen dwarsbomen, door hun fysieke aanwezigheid alleen, maar ook door de ermee gepaard gaande lichtvervuiling, geluidshinder en het recreatief gebruik van de oeverzone en het water, waardoor bijvoorbeeld alleen al duizenden vogels hun verblijfsgebied verliezen;
 2. Natuur die ook nog eens van dusdanig ecologische waarde is als in en rondom de Haarrijnseplas het geval is, gekoesterd zou moeten worden, en niet te grabbel worden gegooid;
 3. Woningen überhaupt niet thuishoren in een natuurplas;

Besluit:

 1. Aan beslispunt 3 van het Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan d.d. 13 oktober 2022, kenmerk 10123354, toe te voegen:

  “met dien verstande dat er geen woningen in en boven het wateroppervlak van de Haarrijnseplas worden toegestaan, het woonmilieu De Steigers daarmee vervalt evenals de aanduiding (wl) - Woonschepenligplaats – op de verbeelding en in de daarop betrekking hebbende regels. Het college wordt gemandateerd de vervallen locaties voor drijvende woningen financieel te compenseren door €1,3 miljoen uit de reeds overgeboekte middelen betaalbaar wonen (VJN2021) te laten terugvloeien naar het financieel kader Leidsche Rijn.”
 2. Het Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas dienovereenkomstig aan te passen

  Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
  Stevie Nolten, BIJ1
  Gert Dijkstra, EenUtrecht


  Status

  Verworpen

  Voor

  Utrecht Solidair, EenUtrecht, Bij1, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Partij voor de Dieren

  Tegen

  Volt, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S

  Lees onze andere moties

  Amendement Kennisgevingstermijn demonstraties niet verlengen

  Lees verder

  Amendement Vaarverbod Natuurplas: Bootjes geven onrust op de plas

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer