Raads­bij­drage voorstel Herpro­gram­mering FES gelden


30 april 2015

De Partij voor de Dieren vindt het fijn dat er nog 21 miljoen te besteden is om Utrecht te verduurzamen. Wij hadden wel graag gezien dat het geld ook was besteed aan het terugdringen van het aantal auto’s dat Utrecht binnenrijdt door het vergroten van de Park & Ride mogelijkheden aan de randen van de stad. Maar goed, schonere bussen, betere fietsvoorzieningen en de aanpak van vieze straten in Utrecht worden wel opgepakt.

De Partij voor de Dieren kreeg wel, net als andere fracties, een aantal e-mails binnen van omwonenden van de Socrateslaan en vanuit het bewonersplatform Overvecht. Ze geven een aantal concrete punten mee en kwamen met andere suggesties voor de invulling van de FES gelden. De PvdD hoort graag de reactie van de wethouder op de twee brieven die zijn binnengekomen. Kan de wethouder de punten uit de brieven meenemen in de uitwerking van de zogezegde FES projecten?

De Partij voor de Dieren steunt de motie van de PvdA van harte om de snelheid op de Einsteindreef terug te brengen van 70 naar 50 km/u.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage voorstel inzake vervolg Zuidgebouw

Lees verder

Raadsbijdrage over akkoord rondom bed bad en brood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer