Commis­sie­bij­drage Raads­brief Heront­wik­keling Tuin­centrum Steck


31 augustus 2023

Voorzitter. Laat ik vooropstellen dat mijn fractie heel blij is met de groene initiateven en ambities van Steck. Echter, van de plannen die nu voor ons liggen zijn wij geschrokken.

Want, we zien hier dat economie boven ecologie gaat, en dan ook nog eens voortkomend uit een convenant uit 1997, toen bestond ik nog nieteens.

Vanwege de tijd moet ik praten in bulletpoints – we geven graag punten mee als randvoorwaarden

  • Ter bevestiging: kan de wethouder toezeggen dat er inderdaad nog een SpvE komt over dit gebied en dat zij bereid is om punten van vandaag daarin te verwerken?
  • Kan de wethouder toezeggen dat zo nodig de stekker uit de plannen wordt getrokken wanneer blijkt dat de effecten op luchtkwaliteit, groen, dieren of verkeer nadelig zijn?
  • Waarom is het bouwen buiten de rode contour een verbetering? Voor wie? Kan de wethouder toelichten wiens belangen hier worden meegewogen? Ik vraag me namelijk af of bijvoorbeeld de dieren in het stuk groen dat nu ontoegankelijk is voor mensen, het zullen ervaren als een verbetering. Wij willen niet dat er buiten de rode contour gebouwd gaat worden. Graag een toezegging van de wethouder om binnen de rode contour te blijven en geen ontheffing bij provincie aan te vragen.
  • Dan, de parkeerplaatsen. Waarom zijn er zoveel extra parkeerplaatsen nodig voor een hotel dat gericht is op fietsers en duurzame recreatie? Dat spreekt elkaar toch volledig tegen? En als het restaurant voor extra auto’s zorgt, waarom dan dat restaurant? Kan de wethouder toezeggen het gewoon op maximaal 200 parkeerplaatsen te houden?
  • Tot slot, hoe profiteert Overvecht hiervan? Ze krijgen extra verkeer voor de deur, en waar en bij wie komt de beoogde winst van dit plan terecht? Hoe zullen de inwoners in de midden- en lagere economische “klassen” van Utrecht en Overvecht specifiek hiervan profiteren, naast de mogelijke groei in werkgelegenheid?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Slotdebat Voorjaarsnota Coalitieakkoord

Lees verder

Commissiebijdrage Evaluatie winteropvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer