Commis­sie­bij­drage Raads­brief Rapportage Wonen in Utrecht


15 juni 2023

Ik heb een paar korte punten.

We kunnen ons aansluiten bij het punt van de PvdA over sociale huur, en de onwenselijkheid van markt bij wonen. Bij nieuwbouw en transformatie zien wij het liefst minimaal 40% sociale huur en minimaal 40% middenhuur of –koop, dus wij hopen dat hier werk van gemaakt gaat worden.

D66 en Student&Starter hadden het al over jongeren. Want hoewel nagenoeg iedereen onder de wooncrisis lijdt, willen we aandacht vragen van de situatie waarin jongeren zich bevinden. Door de lange wachtlijsten is het voor hen extra moeilijk om aan een woning te komen. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om de achterstand van jongeren op de wachtlijsten te verminderen? Dit dan naast het genoemde idee om jongeren al eerder te laten inschrijven op bijvoorbeeld Woningnet.

Tot slot, wij krijgen signalen dat er behoorlijk wat winkelpanden met leegstaande bovenverdiepingen zijn. Gezien de ernst van de wooncrisis kunnen we ons dat niet veroorloven. In hoeverre heeft het college hier zicht op, en wat gaat hieraan gedaan worden?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Vaststelling IPvE/FO Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Startdocument Burgerberaad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer