Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Start­do­cument Burger­beraad


15 juni 2023

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van een burgerberaad. Maar niet van een burgerberaad over de jaarwisseling. Uit verschillende onderzoeken, zoals ook een belevingsonderzoek (uit 2021) in opdracht van de raad is duidelijk wat Utrechters willen met de jaarwisseling:

-een meerderheid wil een vuurwerkverbod: 53%
-een nog grotere meerderheid wil een vuurwerkverbod met alternatieve vieringen: 79% - en die vieringen worden ook uitgewerkt.

Een burgerberaad over de jaarwisseling organiseren is negeren van deze onderzoeken - en daarmee de meerderheid van inwoners - en zelf geen beslissing durven nemen over vuurwerkverbod. Dat is gewoon laf van dit college. En dan gaat het beraad ook nog eens over de jaarwisseling 24/25. Dat is minachtend naar de meerderheid van inwoners.

In het startdocument staat er onder kopje ‘6. Mogelijke onderwerpen’ slechts één onderwerp vermeld. Welke andere onderwerpen zijn er nog meer, en waarom wordt de raad niet in positie gebracht om te kiezen? Graag een reactie.

Dat er nog geen geld is om de adviezen van het burgerberaad uit te voeren, trekt het fundament onder het beraad weg. Waarom zouden deelnemers nog meedoen? Een burgerberaad over jaarwisseling is duur. Laten we de kosten van het beraad gebruiken om de jaarwisseling vuurwerkvrij te maken. Of laten we een zinvol burgerberaad doen, bijvoorbeeld over het klimaat.

Over dit raadsvoorstel zeggen wij: slecht idee, terug naar tekentafel wat betreft de invulling. De randvoorwaarden vinden wij over het algemeen oké, behalve dus dat we graag aan beslispunt 1 een sub h toevoegen, luidend: ‘voor uitvoering van de adviezen van het beraad zijn middelen beschikbaar’. Dit is nodig om het beraad werkend te maken. Graag een reactie.