Commis­sie­bij­drage Beant­woording SV 2023, nr. 87 over Stand van Zaken dB's


15 juni 2023

Voorzitter, eigenlijk is het gewoon gênant dat we het hier vandaag over moeten hebben. Dit proces loopt al jaren en het staat buiten discussie dat dB’s heel belangrijk is voor de stad en binnen het gebied moet kunnen blijven. Zulke mooie creatieve, sociale initiatieven moeten vanzelfsprekend behouden worden. Het verbaast de Partij voor de Dieren dan ook dat er zoveel mis gaat in dit proces. Eerlijk gezegd is het simpelweg verwarrend. Wel een verhuisdatum, toch niet, wel weer open blijven, maar tot wanneer? Ik fiets er regelmatig langs en de verhuisdatum die op de banners aan de hekken gecommuniceerd wordt lijkt steeds te verspringen. Het is heel begrijpelijk dat je daar als organisatie met je handen van in het haar gaat zitten. We hebben allemaal de brieven van stichting Ruis en UMO gekregen en de zorgen zijn groot. Mijn fractie ziet dat de wethouder zich inzet om de verhuizing van dB’s soepel te laten verlopen, maar dat lukt niet. Waarom lukt dat nou niet? Graag krijg ik hierop een reflectie.

Het lijkt er nu op dat er hoe dan ook geen naadloze aansluiting qua verhuizing kan gaan plaatsvinden. Dat is echt heel vervelend. Mijn fractie is daar teleurgesteld over. Kan hier alsnog een oplossing voor worden gevonden? Kan er bijvoorbeeld met prioriteit gekeken worden naar de vergunningsverlening? Of ziet het college nog andere manieren waarop zij het proces zo snel mogelijk in betere banen kan gaan leiden? Wat mijn fractie betreft is een betere communicatie richting dB’s ook van belang.

Dan tot slot de auto’s en de omgeving, want die spelen ook mee in de schriftelijke vragen. Het is mooi dat in het gebied gekeken wordt naar vergroening want er is daar echt veel steen. Biodiversiteit kan ook daar een steuntje in de rug gebruiken. Wat mijn fractie betreft kan dat ook zonder stadsverwarming als aanleiding, want daar zijn wij dan weer niet blij mee. Meer groen gaat de omgeving aantrekkelijker maken voor mens en dier. Dat maakt het wandelen en fietsen ook prettiger, ook zonder eventuele kortere fietsroute. Graag hoor ik van de wethouder wat wij ons moeten voorstellen bij het groen dat er gaat komen.

Mijn fractie heeft zorgen over de autodruk in het gebied. Te weinig parkeerplekken vlak naast dB’s gaat misschien zorgen voor foutief parkeren en naar onze inschatting ook schade aan het nieuw aan te brengen groen. Hoe ziet de wethouder dit? Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat nieuw groen niet gelijk platgereden blubber gaat worden?

Tot slot begrijpen wij dat dB’s afhankelijk is van autoverkeer voor een deel van de bedrijfsvoering. Er zouden op de nieuwe locatie plekken gereserveerd moeten worden voor dB’s. Ik sluit me aan bij de vragen van D66 hierover. En bezoekers zonder instrumenten kunnen er wel gemakkelijk komen met OV en fiets. Daar ligt wat ons betreft een kans.