Commis­sie­bij­drage Sorg­drager


15 juni 2023

Er zijn heel veel verschillende sekswerkers maar wat alle sekswerkers gemeen hebben is dat zij rechten hebben. Een onderdeel daarvan is het goed kunnen uitvoeren van je beroep. Maar sekswerkers moeten steeds blijven wachten op beleid dat dat mogelijk maakt. Daar bovenop hebben zij te maken met stigmatisering. Iedereen heeft wel een mening paraat over het werk dat zij doen. En dat terwijl sekswerk is een legaal beroep is en sekswerkers zelf gehoord moeten worden. Zij zijn immers de experts.

Het is hoog tijd om samen met sekswerkers te zorgen voor goede werkplekken en om het vertrouwen op te bouwen. Dus het is goed om te zien dat het college hier mee bezig is. De Partij voor de Dieren is blij dat het college met de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager aan de slag gaat. Mijn fractie kan zich vinden in de globale richting die het college inslaat, maar had graag gezien dat er meer vaart was gemaakt.

Een aantal punten wil ik inbrengen. Over de proeftuinen en over het Zandpad.

Mijn fractie vindt het toestaan van thuiswerken een logische stap. Minder logisch is de beperking dat dat enkel alleen mag. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het belang van de sekswerker voorop staat? En ook dat dat belang hierin boven, bijvoorbeeld, de schaamte van een woningeigenaar moet staan? Kan de wethouder toezeggen in het uit te werken voorstel de optie om met twee personen thuis te werken op te nemen. Dan vraag ik mij nog af wanneer de raad dit voorstel kan verwachten. Graag hoor ik dat van de wethouder.

Ook over kleinschalige locaties om zelfstandig te huren is mijn fractie positief. Maar eigenlijk is nu nog helemaal niet duidelijk hoe dit er uit gaat zien. Kan de wethouder aangeven of er locaties in beeld zijn hiervoor? Gaat er nou ingezet worden op twee plekken of maar een? En het gaat over maximaal 15 werkplekken, of 30 als het om twee locaties gaat. Denkt de wethouder dat dit voldoende is? Mijn fractie heeft daar twijfels bij.

Want andere sekswerkers die niet in de proeftuinen terecht kunnen blijven ondertussen werken. Hoe gaat het college deze groep op korte termijn meer zekerheid bieden? En er zijn ook andere sekswerkers die nu buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld de kwetsbare groep die ook te maken heeft met dakloosheid of verslaving? Of de sekswerkers die wel behoefte hebben aan een tippelzone? Of sekswerkers die juist behoefte hebben aan raamplekken? Of sekswerkers die van stad naar stad gaan? Hoe gaat het college hen ook meenemen in het beleid. Graag een reactie van de wethouder.

Mijn fractie zou graag zien dat deze proeftuinen bij succes hoe dan ook een permanente plek krijgen, niet dat dat enkel een streven is. Kan de wethouder dat toezeggen? Dat zou sekswerkers meer zekerheid bieden.

Dan heb ik nog een punt over het Zandpad. Bij de vorige commissiebespreking heeft mijn fractie stil gestaan bij de onzinnige bomenkap daar. Toen gaf de wethouder aan dat over een toekomstplan voor dit gebied pas nagedacht kon worden wanneer een aanpak bekend zou zijn. Die is er nu maar ik zie geen toekomstplan voor deze ruimte. Kan de wethouder hier duidelijkheid over geven? Wat gaat er nu gebeuren met die locatie?

Tot slot wilde ik nog een opmerking maken over het gebruik van de term "schone sector" en de stigmatisering daarmee. Daarin sluit ik me aan bij de vraag van D66. En ook deelt mijn fractie de oproep om vaart achter dit proces te zetten.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Beantwoording SV 2023, nr. 87 over Stand van Zaken dB's

Lees verder

Commissiebijdrage Debat Reclame in de Openbare Ruimte 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer