Commis­sie­bij­drage Debat Reclame in de Openbare Ruimte 


15 juni 2023

Mijn fractie vindt het zeer onwenselijk dat onze gemeentelijke begroting voor een deel afhankelijk is van reclame-inkomsten. Als gemeente promoten wij consumentisme, en werkt mee aan de verkoop van producten die ongezond zijn voor mens, dier, natuur en klimaat.

Mijn initiatiefvoorstel ‘Weer fossiele reclame’ laat zien dat je reclame-uitingen mag inperken als die een groter algemeen goed zoals de volksgezondheid beschadigen. Ik ga vandaag daarom in op een aantal vormen van reclame die wij willen weren uit oogpunt van volksgezondheid.

Fossiele reclame:
1) heel goed dat dit conform mijn aangenomen initiatiefvoorstel wordt geweerd in nieuwe contracten. Mijn voorstel stelde ook voor dat het college middels het goede gesprek fossiele reclame zou weren in bestaande contracten. Hoe verlopen deze gesprekken en is het college bereid om exploitanten nog eens te verzoeken fossiele reclame te weren?
2) wij zouden graag willen dat sponsoring van evenementen door de fossiele industrie stopt. Denk aan hardloopevenement KLM Urban Trail. Kan het college toezeggen een regel op te stellen dat fossiele reclame of sponsoring bij evenementen die financieel, facilitair of hoe dan ook ondersteund worden verboden wordt?

Vleesreclame:
Jammer dat college moeilijk doet over definitie, terwijl wij in onze motie van vorig jaar al een sluitende definitie hadden. Gericht op vlees voor menselijke consumptie. Waarom dan toch geen voorstel voor vlees- en visreclames? Mocht in beeld niet duidelijk zijn of een product vlees of vega is, laat de adverteerder er dan de woorden vega of vegan bijzetten.

Alcoholreclame
De normalisering van alcohol is niet oké, mensen worden ziek van alcohol. Dus weg met alcoholreclames. Kan de wethouder toezeggen hier weg van te maken?

Haatzaaiende reclames
Mijn fractie wil dat reclames die bewust aanzetten tot verdeeldheid tussen en haat jegens groepen inwoners niet getoond worden. Een voorbeeld is een transfobe campagne onlangs. Is de wethouder het met ons eens, en dat zij hiervoor een richtlijn opstellen waar exploitanten en adverteerders zich aan moeten houden. Als dit niet juridisch dan kan dit wel via convenant / gedragscode.

Gokreclames: wij weren graag zowel de online als landsgebonden vormen.

Steigerdoeken: als we commercie kunnen weren, dan graag.

Het uitzetten van billboards en digitale vitrines: Ja graag, ook graag langer dan alleen tussen 01.00 – 05.00.

Tot slot, liefst zien wij dat deze verboden ingaan in huidige contracten. Dat is ingewikkeld, dus verboden per nieuwe contracten vinden wij goed. Wel jammer dat de exploitanten niet flexibel willen zijn. Zij verdienen groot geld aan het ziek maken van mens, dier, en klimaat. Welke ruimte ziet de wethouder toch voor lopende contracten?