Commis­sie­bij­drage Situatie Lucas­bolwerk inclusief APV-wijziging


15 juni 2023

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren heeft zich de afgelopen tijd verdiept in de problematiek, maar deze is zeer ingewikkeld. De situatie op het Lucasbolwerk is wat onze fractie betreft ernstig. We vinden het verdrietig dat de leefbaarheid van zoveel mensen ernstig wordt beschadigd, op uiteenlopende wijze. Natuurlijk geldt dat voor iedereen die rondom het Lucasbolwerk woont, werkt en recreëert, maar uiteraard ook voor de betreffende zwaarverslaafde personen die vaak met meervoudige problematiek kampen. Deze mensen zijn ernstig ziek. Zo'n leven zou je dan ook niemand toewensen. Voor de Partij voor de Dieren moet een aanpak vanuit zorg daarom leidend zijn. Ook wij willen ook graag meer gebruiksruimtes in de stad, en ik sluit me aan bij de vraag van Volt hierover zojuist.

Maar het is evident dat het met de openbare orde en de veiligheid niet best gesteld is op het Lucasbolwerk. En dat moet veranderen. Onze fractie is er nog niet over uit of we voor hiervoor per se een verbod op openbaar harddrugsgebruik nodig hebben. En daarom weten wij ook nog niet of we voor of tegen het raadsvoorstel zullen stemmen. Dat laten wij dus nog in het midden. Ik denk persoonlijk wel dat een eventueel verbod voor de gehele stad moet gelden, omdat de groep zich anders naar een andere locatie verplaatst. Kan de burgemeester stapsgewijs uitleggen wat maakt dat de voorgestelde APV-wijziging noodzakelijk zou zijn om verslaafden naar zorg te begeleiden?

Dan nog twee andere punten, voorzitter. Niet iedere politieagent kan in iedere situatie even goed omgaan met mensen die als ‘verward’ worden bestempeld, hoewel wij begrijpen dat het een extra belasting is voor politieagenten dat zij hierop in actie moeten komen, waar zij niet noodzakelijkerwijs in getraind zijn. Dat neemt niet weg dat zogenaamde verwarde mensen soms hardhandig worden aangepakt. Hoe verhoudt dit zich volgens de burgemeester met de voorgestelde APV-wijziging? Is hier voldoende oog op? Blijft voorop staan dat zwaarverslaafden ziek zijn, en wordt daar voldoende rekening mee gehouden?

Bij De Stek zijn geen huisdieren toegestaan, in hoeverre vormt dit een belemmering voor verslaafden om gebruik te maken van de faciliteiten? Zijn er aantallen bekend? En in hoeverre beschikt het college over mogelijkheden om dit te veranderen?

Tot slot, voorstellen vanuit andere fracties of een voorstel vanuit het college voor een aanpak tegen dealers vanuit de APV zien wij met interesse tegemoet.