Commis­sie­bij­drage Ruim­te­lijke Ordening en grond­zaken | Program­ma­be­groting 2024


26 oktober 2023

Heel fijn, dat we met elkaar de programmabegroting nóg beter en vollediger aan het maken zijn. Het zal veel van het college en de raad gevraagd hebben de afgelopen tijd.

Twee punten. Als eerste: de mogelijkheden die we als raad hebben om onze controlerende taak uit te kunnen voeren bij vergunningen. De gemeente verleent elk jaar enorm veel vergunningen. Mijn fractie heeft twee hiervan dit jaar politiek gemaakt.

De raad houdt deze zelf in de gaten via officielebekendmakingen.nl, maar als raad merken we dat hier soms grote besluiten plaats vinden, waarbij we geen middelen hebben om onze controlerende rol goed uit te voeren. Bijvoorbeeld: soms weten inwoners eerder van een aanvraag af dan wij, en soms is er te weinig tijd voor het college om schriftelijke vragen te beantwoorden vóór de deadline van de vergunningsaanvraag.

Als het gaat om vergunningen die gevolgen hebben voor bijvoorbeeld volksgezondheid en dierenwelzijn, willen we eerder op de hoogte zijn. Herkent het college dat sommige aanvragen de raad in staat moet zijn invloed uit te oefenen, en welke middelen is het college bereid in te zetten om de raad bij dat soort aanvragen in positie te brengen? Dit kan ook door een verbeterd functioneel proces, waarbij we niet enkel afhankelijk zijn van de huidige functionaliteit van de genoemde website.


Tot slot nog een vraag over de effectindicatoren, in het bijzonder bij twee doelstellingen. Als eerste: een Diverse en veilige stedelijke omgeving draagt bij aan de randvoorwaarden voor een prettig en gezond leven.’ Daarbij staat nu echter maar één indicator, namelijk ‘algemeen buurtoordeel stad’.

Hetzelfde geldt bij de doelstelling ‘de bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.’ De enige indicator is ‘% slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad’. Is de wethouder het met ons eens dat deze indicators zeer beperkt zijn, en zo goed als geen informatie opleveren over de bijbehorende doelstelling en zo ja, wat kan de wethouder toezeggen om hier te verbeteren?

Dankuwel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid, bestuur en financiën | Programmabegroting 2024

Lees verder

Commissiebijdrage Energie, Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen | Programmabegroting 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer