Commis­sie­bij­drage Utrechtse Onder­wijs­a­genda 2024-2027


11 april 2024
  • Gemengde scholen en segregatie tegengaan:

Dank voorzitter. De Partij voor de Dieren heeft waardering voor de voorliggende nota. Met de partners is gekomen tot mooie woorden, zou ik zeggen. Natuurlijk steunen wij de lijn om hard in te zetten op het tegengaan van segregatie en de Utrechtse kinderen alle mogelijkheden te bieden om zich sociaal en cognitief zo goed als mogelijk te ontwikkelen, waarbij de basisvaardigheden nadrukkelijk genoemd worden.

Je kan het er moeilijk mee oneens zijn.

Ik hoor vandaag ook vooral vragen van punten die de raad nog toegevoegd wil zien.

  • Gezonde groene huisvesting:

Voorzitter, nog geen halfjaar geleden sprak deze commissie ook over de Utrechtse Onderwijsagenda en mijn collega vroeg toen aandacht voor het teruglopen van het animo voor vergroenen van schoolpleinen. Waar aan het begin de regeling goed gevonden werd en ook opgemaakt, zijn er nu blijkbaar minder aanvragen voor groene pleinen. Mijn collega riep een paar maanden geleden in deze commissie op om met scholen in gesprek te gaan over een inhaalslag. Vraag: hoe staat het er nu voor?

En vervolgvraag: in de nota die voorligt gaat het wel in algemene termen over goede faciliteiten en dubbel ruimtegebruik waar ook de buurt van profiteert. Waarom niet de kans gegrepen om buitenruimte hier ook concreet uit te werken of in elk geval te benoemen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Uitgangspunten Beleidsnota (deel)Omgevingsvisie Lage Weide

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijze programma- en productbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2025 en begrotingswijziging 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer