Motie Burger­ini­ti­atief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht


6 juli 2017

Motie 126/2017

Constaterende dat:

- Het Burgerinitiatief ‘Elke dag verdient een nacht van de nacht’ het college oproept om de lichtvervuiling in de gemeente te beperken;

- Licht in de nacht schadelijk is voor de natuur en het voorkómen van lichthinder past in de ambitie om een duurzame gezonde stad te zijn;

- Beperken van lichtvervuiling is vastgesteld in het Gemeentelijk Verlichtingsplan uit 2008, maar de uitvoering in de praktijk te wensen over laat;

- Het Burgerinitiatief concrete voorstellen doet om lichtvervuiling te beperken.

Overwegende dat:

- Het college verschillende voorstellen van het Burgerinitiatief wil overnemen;

- Het Handboek Openbare Ruimte aangepast wordt door alleen nog nieuwe lantaarnpalen toe te staan die alleen licht naar beneden uitstralen en alleen nog verlichting te gebruiken met 3000 Kelvin in plaats van 4000 Kelvin;

- Bij vervanging van nieuwe lampen werk met werk gemaakt wordt door afscherming te realiseren;

- De keuze voor het soort en wijze verlichting maatwerk en locatiegebonden is, waarbij zowel (sociale) veiligheid en het voorkomen lichthinder een rol spelen;

- Grondspots op bomen, waar mogelijk, uitgezet kunnen worden;

- Met de VSU en sportverenigingen in gesprek wordt gegaan om hen te wijzen op het afschermen en dimmen van verlichting en hen daarbij te adviseren;

- Voortaan bij de Jaarrekening een aparte brief is toegezegd over de voortgang van het voorkómen van lichtvervuiling.

- Aanvullend op deze zaken nog een aantal voorstellen van het burgerinitiatief kunnen worden opgevolgd zonder dat hier extra kosten mee gemoeid zijn.

- De gemeente aanpassingen heeft gepland voor de onveilig verlichte plek op het Lint, maar de aanwezigen bij de schouw van voetbalclub DESTO niet bij de oplossing heeft betrokken.

- Ook de initiatiefnemers achter het Burgerinitiatief sterke inzichten hebben over het realiseren van veilig verlichte plekken.

Draagt het college op om:

- Voort te maken met de schouwen op locatie en daarbij direct de wijkraden mee te nemen om in het najaar van 2017 nog praktijkresultaten te boeken;

- Bij vervanging van lampen en plaatsing van lichtmasten altijd te zorgen voor zijdelingse afscherming zodat uitstraling van licht naar groen en water wordt voorkomen, mits dit door veiligheidsredenen niet kan;

- Geen nieuwe lichtvervuilende lichtmasten langs het Amsterdam-Rijnkanaal te plaatsen en bij nieuwe lichtmasten te kiezen voor minder lichtvervuilende masten dan er nu staan;

- De initiatiefnemers van het Burgerinitiatief en de aanwezigen van DESTO bij de schouw op het Lint te betrekken bij de oplossing om deze plek veilig verlicht te maken;

- De initiatiefnemers van het Burgerinitiatief te betrekken bij de voortgang van de uitvoer en mogelijk nieuwe verbeteringen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, Groenlinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
VVD, Dimitri Gilissen
Michel Eggermont, SP
Sander van Waveren, CDA
Reinhild Freytag, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Utrecht bouw BENG

Lees verder

Motie Maak Rijnenburg niet alleen duurzaam, maar ook diervriendelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer