Motie Groen Vicona


13 april 2017

Motie 17/2017

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 13 april 2017 ter behandeling van het Bestemmingsplan Hoek Rotsoord - Diamantweg.

Constaterende dat:

  • In Rotsoord diverse ontwikkelingen tegelijkertijd plaatsvinden;
  • In het nabijgelegen project de Trip bar weinig groen te vinden is.

Overwegende dat:

  • Een groene omgeving beter is voor mens en dier;
  • Bijdraagt aan biodiversiteit.

Verzoekt het college:

  • Met de ontwikkelaar in gesprek te gaan om te komen tot een maximaal hoogwaardige groene invulling van de openbare ruimte;
  • Met de ontwikkelaar in gesprek te gaan om te bezien of gevelgroen een onderdeel kan worden van de architectuur
  • De raad op de hoogte te houden van de voortgang hiervan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Bülent Isik, PvdA
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Actuele Motie Minder bureaucratie, meer initiatieven

Lees verder

Actuele motie Uitstel behandeling tarievenbeleid sportaccommodaties is tevens uitstel ingangsdatum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer