Motie Hoog Catha­rijne trans­parant?


14 maart 2017

Motie 6/2017

De Raad van de Gemeente Utrecht, bijeen in vergadering op 9 maart 2017,

Constaterende dat:

  • Achter de glazen gevel van het entreegebouw van Nieuw Hoog Catharijne gipswanden verschijnen, zowel aan de Vredenburgpleinzijde als aan de zijde van het straatje ‘de Hollandse Toren’;
  • Dit ook is gebeurd bij het gebouw de Vlaamse Toren;
  • De Vlaamse Toren hierdoor de uitstraling van een kale steeg heeft en een stuk straat aan de Vredenburg een gesloten en weinig levendige uitstraling heeft.

Overwegende dat:

  • Het Stationsgebied behoefte heeft aan een levendig straatbeeld met een open, transparant en toegankelijk karakter;
  • Het verlevendigen van het Stationsgebied op straatniveau en het zorgen voor een goede wisselwerking tussen gebouwen en openbare ruimte een belangrijk doel is bij de vernieuwing van het Stationsgebied;
  • In zowel het bestemmingsplan “Entreegebouw, binnenstad” als het “Structuurplan Stationsgebied” het belang van levendige plinten is benadrukt, ondermeer in de bewoording: ‘de interieurs van de gebouwen worden zoveel mogelijk op de openbare ruimte georiënteerd’[1];
  • Plinten met grotendeels afgesloten etalages haaks staan op de gewenste levendigheid in het Stationsgebied.

Spreekt als haar mening uit:

  • Dat het niet de bedoeling of gewenst is dat de etalages in de nieuwe gebouwen in het Stationsgebied, zoals Nieuw Hoog Catharijne, een naar binnen gekeerde en gesloten uitstraling krijgen.

Roept het college op:

  • Dit signaal door te geven aan Klépierre;
  • Gezamenlijk te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de gewenste, oorspronkelijke invulling: naar buiten gerichte levendige plinten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Monique Bollen, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freytag, Student & Starter
Marleen Haage, PvdA
Maarten Koning, D66
Tim Schipper, SP
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA

[1] Structuurplan stationsgebied 2006, blz. 16 en 22. Bestemmingsplan Entreegebouw, binnenstad, blz. 20, 22 en 25.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen levende dieren op de markten

Lees verder

Actuele Motie Minder bureaucratie, meer initiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer