Motie Houd bomen­aantal Wissel­spoor minstens gelijk


21 september 2017

Motie 152/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 september 2017, ter bespreking van het Voorstel inzake het bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1,

Constaterende dat:

  • Om de toekomstige bebouwing en ontsluiting van het bestemmingsplan mogelijk te maken 110 bomen in het plangebied gekapt zullen worden;
  • Voor deze 110 bomen slechts 59 nieuwe bomen geplant zullen worden;
  • Dit per saldo betekent dat er straks in dit deelgebied 51 bomen minder staan dan nu het geval is.

Overwegende dat:

  • De 2e Daalsebuurt en Bloemenbuurt één van de meest versteende wijken in Utrecht zijn en weinig tot geen groenvoorzieningen hebben;
  • Een groene omgeving goed is voor mens, dier en milieu en bomen van grote waarde zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewoners, biodiversiteit, luchtkwaliteit en klimaatadaptatie;
  • De luchtkwaliteit op de ontsluitingswegen (Amsterdamsestraatweg en St. Josephlaan) reeds tot de slechtste van Utrecht behoort;
  • Het daarom juist op het moment dat een gebied intensiever wordt bewoond, onwenselijk is het aantal bomen in dit gebied te laten afnemen.

Roept het college op om:

  • Ervoor zorg te dragen dat alle bomen die voor dit bestemmingsplan gekapt moeten worden, minimaal één op één gecompenseerd worden;
  • Deze compensatie uit te (laten) voeren door het planten van nieuwe bomen, bij voorkeur in dit deelgebied, als dat niet kan ergens anders in het plangebied, en als dat ook niet kan in de aangrenzende buurten in de wijk Noord West;
  • Hierbij rekening te houden met de ecologische en klimaatadaptieve waarde van de te verwijderen en nieuw aan te planten bomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Brechtje Paardekooper, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Cartesius

Lees verder

Actuele Motie Aandacht voor de pracht van de nacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer