Motie Zwervuil lachgas-ampullen helemaal niet grappig


29 juni 2017

Motie 94/2017

De Raad van de Gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2017 en de Jaarstukken 2016,

Constaterende dat:

  • Talloze plekken en bewoners in Utrecht overlast ervaren van enornne hoeveelheden lachgas-ampullen (of: slagroompatronen) die worden gedumpt in onze stad;
  • De ampullen niet worden verteerd door Moeder Natuur en gevaarlijk zwerfvuil zijn voor dieren en kinderen;
  • Wijkraad West, onder leiding van Fred Dekkers, vorig jaar een zak met zes kilo lege ampullen aanbood aan wethouder Lot van Hooijdonk, verzameld in een week in Lombok (1);
  • In april dit jaar, ook de boswachter in het Gagelbos aan de bel trok wegens kilo's ampullen die geregeld in het natuurgebied worden achtergelaten (2).

Overwegende dat:

  • Naast irriterend zwerfvuil, bewoners zich ook zorgen maken over verkeersveiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's van veelal jonge gebruikers;
  • De wethouder tijdens de commissievergadering op 15 juni jl aangaf precies in kaart te hebben waar de lachgas-ampullen frequent worden gedumpt;
  • Dit meestal ook de plek is waar de ampullen worden gebruikt;
  • De wethouder geen speciale aanpak heeft om het dumpen van de lege ampullen te ontmoedigen, bijvoorbeeld op een positief-stimulerende manier, zoals men in de Genneente Deventer het zwerfvuil van sigarettenpeuken ook bijzondere aandacht heeft gegeven.

Roept het college op:

  • In het najaar een aansprekende aanpak op te zetten ter voorkoming van zwerfvuil van lachgas-ampullen, dit onderdeel te maken van de communicatiecampagne 'Utrecht weet wat afval waard is' en de eerste resultaten van de aanpak te verwerken bij de Jaarstukken 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

1 www.ad.nl/utrecht/overlast-door-lachgas-a7e5efba
2 www.duic.nl/opmerkelijk/lachgas-ampullen-overspoelen-ook-utrechts-gagelbos


Status

Verworpen

Voor

CU, Partij voor de Dieren, CDA

Tegen

GL, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, VVD, S&S, SBU, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Duurzaam perspectief voor cultuur- en amateurkunsteducatie

Lees verder

Motie Samenwerken in het jeugddomein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer