Monde­linge vragen Duide­lijkheid nieuwe afspraken bewoners Croe­selaan


Indiendatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 2, donderdag 24 februari 2022

Op 25 november is er gestemd over de plannen van het Beurskwartier en de afspraken voor de bewoners die hun huis verliezen door de plannen. De gemeenteraad heeft in deze debatten herhaaldelijk benoemd hoeveel impact de besluiten hebben en dat er snel duidelijkheid moet zijn voor bewoners hoe de verhuizing naar De Foreest eruit komt te zien.

De bewoners wachten begrijpelijkerwijs dan ook met spanning op hoe het nieuwe Sociaal Afspraken Kader (SAK) eruit ziet. Zij hadden in eerste instantie te horen gekregen dat dit na de kerstvakantie zou volgen. Op 28 januari is een startbijeenkomst georganiseerd over De Foreest met de bewoners terwijl het nieuwe SAK er nog niet was. Inmiddels zijn we bijna een maand verder en is het nieuwe SAK er nog altijd niet. Bewoners beginnen inmiddels bezorgd te mailen.

Wij hebben daarover de volgende vragen:

1. Deelt het college dat er snel duidelijkheid moet komen door het SAK met bewoners te delen? Waarom heeft dat zo lang geduurd en wanneer kunnen wij het nieuwe SAK verwachten?

2. Is het college het met ons eens dat dit z.s.m. gedeeld moet worden?

3. Is het college het met ons eens dat het voor de startbijeenkomst beter was geweest als het SAK er was geweest zodat bewoners vragen hadden kunnen stellen? Wat mogen wij hierop verwachten van het college?

De fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, SP, GL en CU hebben een aanvullende vraag. In een recente podcast hebben bewoners uitgezocht waar de naam De Foreest vandaan komt. Deze dichter en oud-burgemeester van Hoorn was tevens bestuurders was in de WIC (Heren XIX). In deze rol heeft hij betrokkenheid en mogelijk zelfs profijt gehad van de slavernij. De fracties vinden het onwenselijk dat het nieuwe gebouw deze naam krijgt, ondanks de straat waar deze gelegen is. Wij hebben daarover de volgende vraag.

4. Deelt het college dat met de vragenstellers? Kan het college met een voorstel komen hoe om te gaan met de naamgeving van het nieuwe gebouw?

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Fred Dekkers, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Erik van der Marel, VVD
Bert van Steeg, CDA