Monde­linge vragen Duide­lijkheid nieuwe afspraken bewoners Croe­selaan


Indiendatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 2, 24 februari 2022

Op 25 november is er gestemd over de plannen van het Beurskwartier en de afspraken voor de bewoners die hun huis verliezen door de plannen. De gemeenteraad heeft in deze debatten herhaaldelijk benoemd hoeveel impact de besluiten hebben en dat er snel duidelijkheid moet zijn voor bewoners hoe de verhuizing naar De Foreest eruit komt te zien.

De bewoners wachten begrijpelijkerwijs dan ook met spanning op hoe het nieuwe Sociaal Afspraken Kader (SAK) eruit ziet. Zij hadden in eerste instantie te horen gekregen dat dit na de kerstvakantie zou volgen. Op 28 januari is een startbijeenkomst georganiseerd over De Foreest met de bewoners terwijl het nieuwe SAK er nog niet was. Inmiddels zijn we bijna een maand verder en is het nieuwe SAK er nog altijd niet. Bewoners beginnen inmiddels bezorgd te mailen.

Wij hebben daarover de volgende vragen:

1. Deelt het college dat er snel duidelijkheid moet komen door het SAK met bewoners te delen? Waarom heeft dat zo lang geduurd en wanneer kunnen wij het nieuwe SAK verwachten?

2. Is het college het met ons eens dat dit z.s.m. gedeeld moet worden?

3. Is het college het met ons eens dat het voor de startbijeenkomst beter was geweest als het SAK er was geweest zodat bewoners vragen hadden kunnen stellen? Wat mogen wij hierop verwachten van het college?

De fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, SP, GL en CU hebben een aanvullende vraag. In een recente podcast hebben bewoners uitgezocht waar de naam De Foreest vandaan komt. Deze dichter en oud-burgemeester van Hoorn was tevens bestuurders was in de WIC (Heren XIX). In deze rol heeft hij betrokkenheid en mogelijk zelfs profijt gehad van de slavernij. De fracties vinden het onwenselijk dat het nieuwe gebouw deze naam krijgt, ondanks de straat waar deze gelegen is. Wij hebben daarover de volgende vraag.

4. Deelt het college dat met de vragenstellers? Kan het college met een voorstel komen hoe om te gaan met de naamgeving van het nieuwe gebouw?

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Fred Dekkers, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Erik van der Marel, VVD
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 24 feb. 2022
Antwoorddatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 2, 24 februari 2022

Op 25 november is er gestemd over de plannen van het Beurskwartier en de afspraken voor de bewoners die hun huis verliezen door de plannen. De gemeenteraad heeft in deze debatten herhaaldelijk benoemd hoeveel impact de besluiten hebben en dat er snel duidelijkheid moet zijn voor bewoners hoe de verhuizing naar De Foreest eruit komt te zien.

De bewoners wachten begrijpelijkerwijs dan ook met spanning op hoe het nieuwe Sociaal Afspraken Kader (SAK) eruit ziet. Zij hadden in eerste instantie te horen gekregen dat dit na de kerstvakantie zou volgen. Op 28 januari is een startbijeenkomst georganiseerd over De Foreest met de bewoners terwijl het nieuwe SAK er nog niet was. Inmiddels zijn we bijna een maand verder en is het nieuwe SAK er nog altijd niet. Bewoners beginnen inmiddels bezorgd te mailen.

Wij hebben daarover de volgende vragen:

1. Deelt het college dat er snel duidelijkheid moet komen door het SAK met bewoners te delen? Waarom heeft dat zo lang geduurd en wanneer kunnen wij het nieuwe SAK verwachten?

Het is natuurlijk belangrijk dat de nieuwe bewoners van de Croeselaan snel duidelijkheid krijgen. Volgens ons is dat gebeurd. Zij hebben direct na de vaststelling van het bestemmingsplan van ons huis-aan-huis een brief ontvangen. In die brief is beschreven wat de wijzigingen in het SAK zullen worden. Dat is niet letterlijk het SAK, maar dat zijn de wijzigingen die we met elkaar in het raadsdebat hebben gewisseld. Ook de motie "Gelijke huurontwikkeling Croeselaan" stond in die brief. Wij hebben ons best gedaan om een en ander in begrijpelijke taal uit te leggen. Wij hebben bewust het nieuwe SAK niet meteen aangepast, omdat wij ook een aantal gesprekken met bewoners nog even wilden afwachten, juist met betrekking tot De Foreest. Wij hebben namelijk van de nieuwe bewoners begrepen dat zij vragen hadden over het nieuwe SAK en over onze brief. Dat bleek goed te zijn, want tijdens de bijeenkomst over De Foreest - ik was er zelf bij - gaven de bewoners aan dat er nieuwe "tussen wal en schip"-gevallen zijn. Het gaat erom dat de gemeente nog geen eigenaar van de woning is, terwijl mensen wel met een stadsvernieuwingsurgentie gaan verhuizen. Dat is theoretisch mogelijk. Deze mensen zouden dan geen recht hebben op een verhuiskostenvergoeding. Dat is onwenselijk, dus wij hebben op de bewuste avond toegezegd dat punt in het nieuwe SAK te zullen aanpassen.

2. Is het college het met ons eens dat dit z.s.m. gedeeld moet worden?

Ik heb afgelopen maandag het nieuwe SAK gezien. Als het door het college op 8 maart wordt vastgesteld, dan krijgt de raad het zo spoedig mogelijk, net als de bewoners.

3. Is het college het met ons eens dat het voor de startbijeenkomst beter was geweest als het SAK er was geweest zodat bewoners vragen hadden kunnen stellen? Wat mogen wij hierop verwachten van het college?

De startbijeenkomst van De Foreest stond in het teken van een nieuw begin met de participatie van De Foreest en niet over de sloop en de transformatie van de woningen. Dat hebben we ook zo afgesproken met de bewoners. Zij hebben achteraf gezegd, ook naar mij persoonlijk, dat zij dat een fijne knip vonden, ook om een ander type gesprek met elkaar te kunnen voeren. Wij zullen wederom het aangepaste SAK huis-aan-huis bij de bewoners bezorgen, voorzien van een bewonersbrief waarin in begrijpelijke taal staat wat er is gewijzigd ten opzichte van de brief die zij in december hebben ontvangen.

De fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, SP, GL en CU hebben een aanvullende vraag. In een recente podcast hebben bewoners uitgezocht waar de naam De Foreest vandaan komt. Deze dichter en oud-burgemeester van Hoorn was tevens bestuurders was in de WIC (Heren XIX). In deze rol heeft hij betrokkenheid en mogelijk zelfs profijt gehad van de slavernij. De fracties vinden het onwenselijk dat het nieuwe gebouw deze naam krijgt, ondanks de straat waar deze gelegen is. Wij hebben daarover de volgende vraag.

4. Deelt het college dat met de vragenstellers? Kan het college met een voorstel komen hoe om te gaan met de naamgeving van het nieuwe gebouw?

"De Foreest" is nog slechts een werktitel. Wat het college betreft, is de naamgeving van het nieuwe gebouw onderdeel van de participatie met de buurt. Het is aan de bewoners om voor het gebouw een nieuwe naam te bedenken. Ik neem aan dat zij dit signaal daarbij zullen meewegen. Zo niet, dan zal ik dat zelf ter tafel brengen.

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Fred Dekkers, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Erik van der Marel, VVD
Bert van Steeg, CDA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Russisch gas in Utrechts vastgoed terwijl Oekraïne wordt aangevallen

Lees verder

Schriftelijke vragen Opvangen van mensen die vluchten uit Oekraïne

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer