Raads­bij­drage Afron­dende besluit­vorming Onderzoek Sport­be­stuurders over discri­mi­natie en inclusie bij Utrechtse sport­clubs


22 juni 2023

In het commissiedebat hadden we een reeks punten. Een belangrijke bleef een beetje hangen, namelijk: actief in gesprek gaan met alle sportverenigingbesturen over discriminatie en inclusie en hen ook te ondersteunen bij beleid. We hadden al een eigen motie hierover klaar, toen de PvdA ons benaderde met de net ingediende motie, waar ons idee ook instaat. Dus op tie motie staan we, net als andere, en we dienen niets meer in.