Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Ockhui­zerweg, Rijndijk, Haar­zuilens


23 maart 2017

In dit bestemmingsplan zien we een voorbeeld van wat landelijke bezuinigingen (namelijk het schrappen van de Recreatie om de Stad-opgave) kunnen betekenen voor onze stad. Het rijk bezuinigt en Natuurmonumenten bouwt om via erfpacht inkomsten te verwerven. Dit wringt: een organisatie die zich bezig zou moeten houden met natuur gaat nu stenen bouwen in plaats van bomen planten.

Wat ook wringt: volgens de inspreker op de Raadsinformatiebijeenkomst is Natuurmonumenten “een organisatie met een overschot op de jaarrekening in 2015 van 17,9 miljoen”. Dat bedrag hebben we opgezocht en het klopt (bron: het meest recente jaarverslag van Natuurmonumenten). Bijna 18 miljoen winst, in 2015, vier jaar na het schrappen van de Recreatie om de Stad-opgave door het rijk! En dan wil Natuurmonumenten nieuwe huizen gaan bouwen om jaarlijks 50.000 euro aan erfpacht binnen te harken. Het bestemmingsplan stelt dat woningen gebouwd worden op plekken waar nu agrarische bebouwing is. Voorzitter, als Partij voor de Dieren zien we liever dat Natuurmonumenten natuur creëert op deze plekken.

In 2015 besteedde Natuurmonumenten 71 miljoen euro aan “goed beheerder zijn”. Zou de wethouder met Natuurmonumenten willen praten of Natuurmonumenten 50.000 euro extra wil besteden aan goed beheer (er is immers een overschot van miljoenen!). Dat hoeft er niet gebouwd te worden, kan er natuur gecreëerd worden en dan is dit voor Utrecht belangrijke recreatiegebied weer net iets mooier geworden. Is de wethouder hiertoe bereid?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vreest precedentwerking, en wel op twee manieren. Allereerst: blijft het bij deze nieuwbouw van Natuurmonumenten of volgt er meer? En ook: als Natuurmonumenten, die in geldnood verkeert, toestemming krijgt om te bouwen op agrarische percelen, kunnen armlastige boeren diezelfde toestemming afdwingen, bijvoorbeeld via de Raad van State? Kan de wethouder onze zorgen hierover wegnemen?

Voor het geval dat er toch gebouwd gaat worden nog twee kleine vragen:

- De Partij voor de Dieren ziet, als deze huizen dan toch word gebouwd in ieder geval klimaat- en diervriendelijke huizen. Is de wethouder bereid deze wens door te geven aan Natuurmonumenten?

- Bij perceel Rijndijk kunnen: "Naar verwachting kunnen niet alle bomen behouden blijven". U kunt natuurlijk van de Partij voor de Dieren verwachten dat wij dat niet accepteren. Waarom eigenlijk niet, en om hoeveel bomen gaat het eigenlijk? Kan de wethouder ons beloven dat hij z’n uiterste best doet om zoveel mogelijk bomen te sparen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg

Lees verder

Commissiebijdrage Burgerinitiatief Lichtvervuiling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer