Raads­bij­drage Algemene Politieke Beschou­wingen 2014


2 oktober 2014

Het zou allemaal zo veel beter kunnen, maar daarvoor is het nodig dat dit college inziet dat geld niet eetbaar is.

Want bouwen aan een gezonde toekomst van de stad? Om dat te doen moet dit college zich realiseren dat een échte koerswijziging onze enige kans is om een duurzame samenleving te creëren, voor nu en voor toekomstige generaties. Maar dit college zet niet echt in op duurzaamheid, heeft geen langetermijnvisie en denkt ‘ach, wie dan leeft, wie dan zorgt’.

Duurzaamheid
Mooie woorden over een actieplan Fiets en Voetganger, maar wel vele nieuwe parkeergarages in de stad toestaan. Pretenderen te willen gaan voor een groen Utrecht, maar eigenlijk alleen investeren in megalomane projecten. Te zeggen te willen gaan voor 20 procent duurzame energie in 2020, maar het merendeel uit biomassa halen...

En dit college heeft de uitspraak ‘een betere wereld begint bij jezelf’ volgens mij nog nooit gehoord. Zeer storend is dat er in de PB niks staat over het tegengaan van voedselverspilling binnen de eigen gemeentelijke organisatie, energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen of het terugdringen van het consumeren van dierlijke eiwitten.

Als doelstelling te hebben om geluidshinder terug te dringen, maar met een slap en onvolledig Actieplan Geluid komen waarin concrete doelstellingen en daadwerkelijke ‘acties’ ontbreken. In vergelijk tot andere grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, maakt Utrecht zich er wel heel gemakkelijk vanaf (niet meenemen van evenementengeluid, alleen verkeer en industrie). En dan ook nog het nieuwe bestemmingsplan Lage Weide goedkeuren, waardoor inwoners van Utrecht nóg meer geluidsoverlast zullen gaan ervaren doordat het voorziet in uitbreidingsmogelijkheden voor industrie uit de zwaarste categorieën.

Bereikbaarheid
De subdoelstelling ‘Utrecht heeft een gezonde lucht’ is al helemaal een lachertje. Want iedereen weet dat het minimaal voldoen aan de wettelijke normen van de EU geen schone lucht geeft. Maar wordt hierop ambitieus beleid gevoerd? Alles behalve dat: zelfs in 2018 mag de concentratie fijnstof nog op 40microgram/m3 uitkomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een concentratie van boven de 25 microgram/m3 gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Dus leuk hoor, investeren in een stad ‘die voor alle vervoerswijzen’ bereikbaar moet zijn, maar kom op, wie houdt het college hier nu voor de gek?

De auto speelt bij dit college een veel te prominente rol. Een gezonde stad creëer je door te stoppen met investeren in parkeergarages in de binnenstad en te stoppen met investeren om iedereen met het grootste gemak Utrecht binnen te laten rijden. Welk autogebruik valt bij dit college nog binnen de kaders van een bereikbare, leefbare en verkeersveilige stad? Graag een reactie.

Groen en dierenwelzijn
Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen kwam vorige maand naar voren dat Utrecht één van de minst groene steden van Nederland is: de situatie is in de afgelopen wel enigszins verbeterd, maar Utrecht blijft onderaan het lijstje van 31 steden bungelen. In het onderzoek werd het belang van groen voor de gezondheid nog eens benadrukt, evenals de zeer belangrijke afwateringsfunctie van groen tijdens hevige regenbuien (zoals we deze zomer meermalen meegemaakt hebben in onze stad: de extreme regenval veroorzaakte wateroverlast en chaos). Verder zorgt het groen in de stad voor verkoeling tijdens warme dagen.

Het vergroenen van de stad zou daarom een zeer hoge prioriteit moeten hebben voor dit college, maar dat heeft het allerminst! Dat verbaast mij, moet ik helaas bekennen, niet. Het is wel teleurstellend te noemen dat dit college niets doet om deze situatie te verbeteren. De wethouder openbare ruimte en groen laat totáál geen passie of ambitie zien. Af en toe een paar bloembollen planten vindt hij nog wel leuk, maar écht investeren in een groene omgeving doet hij niet. In de PB is geen enkele doelstelling opgenomen om de stad verder te vergroenen en er is nauwelijks geld voor gereserveerd.

Dit college laat geenszins blijken respect te hebben voor alle levende wezens en laat nota bene de wethouder openbare ruimte en groen grapjes maken over het feit dat het onderwerp ‘dierenwelzijn’ wel even onder het kopje ‘groen’ geschoven kan worden. En hoe is het mogelijk om meer kwaliteit te bewerkstelligen voor flora en fauna en tegelijkertijd aan te geven hierop te willen bezuinigen?

Wel heeft de Partij voor de Dieren tot nu toe nog hoge verwachtingen van de te vernieuwen Dierenwelzijnsnota en wij zullen aanstaande zaterdag op Dierendag samen met Paulus Jansen een aftrap geven voor een vooruitstrevend beleid op het gebied van dierenwelzijn.

Want een samenleving waarin mededogen en duurzaamheid vooropstaan, begint met een respectvolle omgang met wezens die niet tot je eigen soort behoren.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Aankoop defensieterrein en vaststellen grondexploitatie Merwedekanaal deelgebied 4

Lees verder

Raadsbijdrage decentralisatiedossiers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer