Raads­bij­drage decen­tra­li­sa­tie­dos­siers


2 oktober 2014

Inleiding
De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de decentralisatie van de jeugdzorg, de WMO en de participatiewet. In Den Haag hebben wij dan ook, alleen samen met de SP en 50-plus, tegen deze plannen gestemd. Wij zijn en blijven fervent tegenstander van het decentraliseren van de belangrijke zorg- en werktaken. De landelijke overheid neemt in geen enkel opzicht haar verantwoordelijkheid en schuift deze zware dossiers, met een flinke bezuiniging, simpelweg door naar gemeentes.

Als je echt een transitie wil kost het geld en dat is nou juist iets wat niet wordt geboden. Het is ondoenlijk om mensen nog goede zorg en kans op werk te bieden met vele malen minder geld.

Iedereen kan zien dat de zorgkosten stijgen en de hoge werkloosheid baart ons alle grote zorgen. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat de zorgkosten en de werkeloosheid omlaag gaan? Wat betreft de zorgkosten is dat, volgens de Partij voor de Dieren door te investeren in het voorkómen van ziektes. Onze leefstijl maakt ons ziek. Richt je op preventie ipv genezing.

Op de werkloosheid wil ik zo terugkomen. Eerst de WMO.

WMO
Het uitgangspunt van de nieuwe WMO is dat wie professionele zorg nodig heeft, deze zorg ook krijgt. Dit is onmogelijk te verwezenlijken met de bezuinigingen die met de decentralisatie gepaard gaan. De buurtteams in Utrecht worden als hét wondermiddel gezien om alle problemen op te lossen. Maar weten buurtteams wel wat hun taken zijn? En waar haal je de allround professionals vandaan die zo hard nodig zijn om de buurtteams te doen slagen?

En mantelzorg lijkt de nieuwe mantra te zijn geworden nadat we zijn klaargestoomd voor de participatiesamenleving. Mantelzorg is eigenlijk ontmantelzorg; eerst wordt de zorg geheel ontmanteld en vervolgens moeten mantelzorgers in hun vrije tijd de zorg overnemen waarvoor zij naast tijd ook nog eens heel veel geld moeten inleveren.

De Partij voor de Dieren is van mening dat er een einde moet komen aan de ontmanteling van de zorg. Deze decentralisatie draagt daar op geen enkele manier aan bij.

Participatiewet
De conclusie van deze wet is dat we meer mensen aan het werk moeten helpen met minder geld. Nou, dat is nogal een uitdaging. En je ziet het ook terug in de voorstellen: het gaat niet om mensen echt aan het werk te krijgen, maar om pure bezuinigingen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is er in ieder geval één methode die zeker zal helpen om meer mensen aan het werk te krijgen: het verlagen van de zeer onverstandige loonheffingen en deze te vervangen door een belasting onttrokken waarde. Wij belasten arbeid zwaar, waardoor bedrijven huiveren voor het aannemen van nieuw personeel. Dit moet anders. En kan anders: met het PROHEF systeem.

De Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 aan de wethouder gevraagd uit te zoeken hoe de proef met PROHEF in Rotterdam is verlopen. Graag horen wij nu hoe ver hij hier mee is.

Op dit moment kan de Partij voor de Dieren niet voor de participatiewet stemmen. Het is volgens ons onmogelijk om meer mensen aan het werk te krijgen met minder geld. Wat het FNV vanmiddag ook aangaf in een mail: het verschuilen achter de landelijke besluiten is niet terecht. We moeten laten zien echt op te komen voor mensen die ons nodig hebben.

Jeugdzorg
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdzorg neemt toe. Maar de gemeenten worden 11 procent gekort, reken maar uit wat dit gaat doen voor de jeugdzorg. Die toename is onder andere te wijten aan steeds meer kinderen met ADHD, maar uit onderzoek blijkt dat onze levensstijl hier sterk mee te maken heeft. We leven vluchtig, gestresst, bewegen weinig en eten ongezond.

Niet genezen maar voorkomen, daarmee help je kinderen echt. Dit kan onder andere door te focussen op groen. Kinderen zijn gezonder in een groene leefomgeving, zo blijkt ook meerdere onderzoeken (o.a. Het belang van groen voor onze Gezondheid, van Jessica Maas, onderzoek van VU en onderzoek van Alterra, Wageningen). Investeer dus in meer groen, groene speeltuinen, schoolplaatsen en stadstuinen. Kan het college uitleg geven hoe zij hier vorm aan wil geven?

Want we moeten ons focussen op het investeren in kinderen en hun leefomgeving i.p.v. achteraf kinderen weer gezond proberen te krijgen.

Stemverklaring

WMO
De PvdD kan niet instemmen met het voorstel dat er nu voorligt. Ondanks dat wij van mening zijn dat Utrecht probeert de taken zo serieus mogelijk op te pakken, vinden wij onder andere de manier van hoe de thuishulp geregeld gaat worden niet passen bij de samenleving die de PvdD voorstaat. Wij ondersteunen wel een aantal moties en amendementen die het voorstel in ieder geval wat ons betreft wel beter maken.

Participatiewet
De PvdD kan niet instemmen met de participatiewet zoals deze nu voorligt. Het is volgens ons onmogelijk om meer mensen aan het werk te krijgen met minder geld. Wij nemen graag de woorden van de SP over in deze: dit is een pestwet. Wij ondersteunen wel een aantal moties en amendementen die het voorstel in ieder geval wat ons betreft wel beter maken.

Jeugdzorg
Wanneer Utrecht vanaf 2015 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de jeugdzorg dient zij deze verantwoordelijkheid zeer serieus moet nemen. Naar aanleiding van de reactie van het college op dit debat kan de PvdD dan ook akkoord gaan met het voorstel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2014

Lees verder

Commissiebijdrage vaststelling bestemmingsplan Westflank Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer