Commis­sie­bij­drage vast­stelling bestem­mingsplan Westflank Zuid


7 oktober 2014

De Partij voor de Dieren maakt zich, net als D66, zorgen over de toename van het aantal verkeersbewegingen en de luchtkwaliteit. De Partij voor de Dieren is wel blij met het aantal nieuwe fietsparkeerplekken die worden ontwikkeld, maar maakt zich net als GroenLinks zorgen om het voldoen aan de fietsparkeernorm. Verder wil de fractie uiteraard een toezegging van de wethouder dat het dempen van de Kruisvaart inderdaad, zoals in het plan staat, elders wordt gecompenseerd. PvdD sluit zich eveneens aan bij de PvdA fractie wat betreft de zorgen om de bomen in het plangebied. Wat gaat hiermee gebeuren? Wij delen de zorg van de SP wat betreft het groen.

Aanvullend wil de fractie van de Partij voor de Dieren nog iets weten over de verontreinigde bodem en het grondwater, hopelijk kan wethouder Everhardt hier helderheid in verschaffen. De bodem is, zo staat uitgelegd in de toelichting van het bestemmingsplan, in het plangebied op diverse plaatsen licht tot ernstig verontreinigd. Deze verontreiniging is deels gesaneerd of immobiel. Ook het grondwater is op plaatsen sterk verontreinigd met onder andere minerale oliën en gechloreerde koolwaterstoffen. Voor de ondergrondse bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de nieuwe parkeer- en fietsenkelder, is bemaling nodig. Vraag aan de wethouder: wat wordt er vervolgens met het opgepompte verontreinigde water gedaan en hoe veilig is dit? Waar wordt het ernstig verontreinigde water opgeslagen danwel geloosd? Verder heeft bemaling ook invloed op overige mobiele verontreiniging in en rondom het plangebied, maar daar wordt naar ik begrijp niets aan gedaan omdat deze mobiele verontreinigingen niet vallen onder het saneringsplan ‘Biowasmachine’ van de gemeente Utrecht. (p. 54 Toelichting Bestemmingsplan) Kan de wethouder dit uitleggen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage decentralisatiedossiers

Lees verder

Commissiebijdrage Utrechtse Energie en milieubeheer en andere onderwerpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer