Commis­sie­bij­drage aanpassing Haven­ver­or­dening


21 mei 2015

In de nieuwe Havenverordening krijgen luchtkwaliteit en veiligheid een expliciete plaats. Het is een goede zaak dat de gemeente Utrecht enkel aan nieuwe initiatieven op het water ruimte wil geven als daarbij uitdrukkelijk rekening gehouden wordt met het beleid voor luchtkwaliteit en dat de gemeente emissieuitstoot op het water wil voorkomen. Echter, de enkele omschrijving dat de gemeente een vergunningsaanvraag ‘kan’ weigeren ‘in het belang van het milieu’ is in dat kader wellicht wat te vaag omschreven. Vraag van de Partij voor de Dieren aan de wethouder is daarom: waarom is er gekozen voor een dergelijk open omschrijving en waarom heeft u, in het kader van de concrete doelstelling om de emissieuitstoot op het water te voorkomen, niet gekozen voor een scherper geformuleerde norm?

De Partij voor de Dieren is in het algemeen van mening: hoe minder drukte en gemotoriseerde bedrijvigheid en op het water, hoe beter voor dieren en natuur. Veel insprekers van de raadsinformatieavond vrezen voor meer vaarbewegingen door de aanpassing van de Havenverordening. Graag een reactie van de wethouder daarop.

Verder is er helaas nogal wat commotie ontstaan over de begripsomschrijving van ‘aanmeren’: het stilleggen van een vaartuig langs de oever, kade of beschoeiing. De vraag is of hier wel gebruik is gemaakt van een juiste definitie. Graag een reactie van de wethouder.

Onder andere de studentenroeiverenigingen in Utrecht hebben tijdens de raadsinformatieavond hun zorgen geuit over de nieuwe havenverordening, waarvan zij blijkbaar niet tijdig van op de hoogte zijn gebracht. Zij stellen dat de nieuwe verordening grote gevolgen heeft voor de veiligheid van de roeiers op het Merwedekanaal. Afgezien van het Merwedekanaal is het roeiwater in Utrecht zeer beperkt. De Partij voor de Dieren zou hierop graag de visie van de wethouder horen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Rondvraag Europees geld voor groene steden

Lees verder

Commissiebijdragen sponsoring rotondes en verlichting Maximapark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer