Commis­sie­bij­dragen spon­soring rotondes en verlichting Maxi­mapark


21 mei 2015

Agendapunt 17 – Sponsoring rotondes

In het kader van lichtvervuiling en de uitwerking van straatverlichting op de dieren in het algemeen, is de Partij voor de Dieren van mening dat er geen gebruik gemaakt zou moeten worden van lichtreclames op rotondes. Er is al genoeg onnodige verlichting in de stad.

Agendapunt 19 – Verbetering openbare verlichting in het Máximapark

De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in het uitgangspunt ‘Nee, tenzij’ ten aanzien van de openbare verlichting in het Máximapark en dat er vanuit dit principe uitsluitend extra openbare verlichting wordt aangebracht in de omgeving van het Máximapark als er geen goed verlichte alternatieve route is. Tijdens de raadsinformatieavond op locatie in het Máximapark bleek dat er wel degelijk goed verlichte alternatieve routes zijn en dat de al aanwezige verlichting behoorlijk oogverblindend fel schijnt. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er absoluut geen extra verlichting in het Máximapark nodig is. Wij pleiten voor intelligente straatverlichting die met behulp van bewegingssensoren het licht automatisch dimmen bij afwezigheid van activiteit. Ook zou er serieus aandacht besteed moeten worden aan het beperken van de verstrooiing van het licht en de kleur, om de verstoring voor dieren te voorkomen.

Er is vanuit verschillende organisaties, waaronder het Milieucentrum Utrecht, benadrukt dat de dieren ’s nachts veel te lijden hebben van lichtvervuiling. De dieren raken ontregeld in hun dag- en nachtritme, de echte nachtdieren gaan ’s nachts veel minder lang op pad om eten te zoeken en hun conditie verzwakt daardoor. Ze planten zich minder goed voort en hun leefgebied wordt door de alom aanwezige verlichting teveel ingeperkt.

Tijdens de raadsinformatieavond bleek dat er in het Máximapark gebruik wordt gemaakt van twee soorten kappen op de openbare straatverlichting: de ene waarbij de kap aan de bovenkant open is en daardoor zeer veel licht omhoog uitstraalt. Dit werkt onder andere voor vleermuizen zeer ontregelend. De nieuwe kappen zijn veelal dicht aan de bovenkant, maar er werd tijdens de ambtelijke presentatie aangegeven dat er nog weleens een lichting ‘oude straatlantaarnkappen’ worden geleverd. Vraag aan de wethouder: is er niet een relatief eenvoudige oplossing te bedenken om de open straatlantaarnkappen van een kap te voorzien, waardoor er geen licht naar boven straalt? Gezien het feit dat de gemeente Utrecht diervriendelijke verlichting na zou moeten streven, kan de gemeente hier zelf niet het voortouw in nemen in plaats dit over te laten aan particuliere weldoeners zoals nu het geval is in het Máximapark? Ook viel het de Partij voor de Dieren op dat de al aanwezige openbare straatverlichting in het park opvallend fel schijnt. Is het mogelijk dit aan te passen, zodat de dieren hier minder hinder van ondervinden?