Raads­bij­drage woonvisie Utrecht


4 juni 2015

De Partij voor de Dieren wil eerst even iets helder hebben. Wat bedoelt dit college precies met klimaatneutraal zijn in 2030? Klimaatneutraal betekent namelijk energie besparen, duurzame energie toepassen en resterende fossiele brandstoffen compenseren door middel van bosaanplant.

Dit is niet hetzelfde als energieneutraal zijn, waarbij er niet gecompenseerd mag worden. Bij een aantal discussies van de afgelopen weken over verduurzaming van woningen in Utrecht werd deze terechte vraag gesteld, de beantwoording bleef helaas niet helder.

En een visie presenteren, dan kijk je naar de toekomst. Een visie op hoe het zou moeten zijn, niet alleen over 4 jaar, maar ook over 50 of 100 jaar. Wat voor stad willen we onze kinderen nalaten?

En dan moet je meteen de vraag stellen: waar kiezen we voor? Grootschalig nul-op-de-meter of blijven renoveren zoals we altijd al deden? Het college zegt dat Nul-op-de-meter het einddoel is. Daar moet dan nu al naar gestreefd worden!

Want het is duidelijk dat Utrecht de landelijke afspraken voor 2020 niet gaat halen als we doorgaan op de weg die we nu bewandelen. Nu is het moment om bij de vernieuwing van de prestatieafspraken meer ambitie te tonen en deze ambitie ook mee te nemen in de woonvisie. Niet alleen stimuleren en het willen verhogen van het aantal NOM-woningen, maar de ambitie ook echt vastleggen: in 2020 15.000 NOM-woningen gerealiseerd hebben! En ja, dit is mogelijk als de gemeente vasthoudt aan de gestelde ambities door een combinatie van druk zetten en verleiden, door de gemeente zelf beeldend omschreven als het inzetten van ‘de stok’ en ‘de wortel’. Denk groot, doe groot en dan is klimaatneutraal worden in 2030 haalbaar.

Daarom dient de Partij voor de Dieren het volgende amendement in:

Toon LEF in de woonvisie

Waarbij een besluit wordt toegevoegd aan beslispunt 1:

4. Het realiseren van 15.000 nul-op-de-meter woningen in 2020

Interessant voor jou

Commissiebijdragen sponsoring rotondes en verlichting Maximapark

Lees verder

Commissiebijdrage Meerjarenperspectief Vrijetijdsbesteding 2015-2020 en Perspectief Toerisme 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer