Commis­sie­bij­drage Meer­ja­ren­per­spectief Vrije­tijds­be­steding 2015-2020 en Perspectief Toerisme 2020


11 juni 2015

Allereerst, inhakend op het betoog van de heer Weistra: het is voor de Partij voor de Dieren verheugend om te horen dat GroenLinks inmiddels ook de grenzen ziet aan de economische groei. De economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Niet inzetten op massatoerisme inderdaad.

De Partij voor de Dieren ziet kansen voor de gemeente Utrecht als toeristische fietsstad en is blij dat de gemeente daar onder andere op in gaat zetten.

Wat betreft de organisatie van de toeristische sector in de gemeente Utrecht en haar partners: bij de bespreking van de duurzaamheid van de start van de Tour de France bleek dat de gemeente veel inspanning heeft verricht om dit grootschalige evenement, een prestige project waar de Partij voor de Dieren geen fan van is, wel zo duurzaam mogelijk te maken door allerlei concrete duurzaamheidseisen op te nemen in het contract. Deze duurzaamheidseisen voor dit evenement kwamen echter niet in de rapportages naar voren en de Partij voor de Dieren kreeg toen van de wethouder de toezegging dat de inspanningen voor duurzaamheid een duidelijke plek in de rapportages zouden krijgen. Nu ziet de Partij voor de Dieren hetzelfde gebeuren in het Meerjarenperspectief Vrijetijdseconomie 2015-2020 en Perspectief Toerisme 2020. Het woord duurzaamheid komt in het geheel niet voor. Wij vragen daarom een toezegging van de wethouder dat hij de duurzaamheid evenementen stimuleert en daartoe alvast een hoofdstuk Duurzaamheidsbeleid / duurzaamheidsstimuleringsbeleid opneemt waarin de inzet van de gemeente Utrecht op dit punt helder wordt.

Verder wil de Partij voor de Dieren pleiten voor kleinschalige evenementen en oproepen om geen festivals toe te staan, u raad het al, in parken en natuurgebieden. Geef ruimte aan evenementen op plekken waar het kan en houdt rekening met de omgeving. Sprekend over die omgeving:

In het Perspectief staat op pagina 24, hoofdstuk Randvoorwaarden: "De stad Utrecht dient door de gast te worden ervaren als schoon, veilig, heel en goed bereikbaar. Ook dienen de belangen van toerisme en bezoekers enerzijds en die van leefbaarheid van inwoners anderzijds in evenwicht te zijn om zo voldoende draagvlak van de bewoners te behouden. Deze voorwaarden bieden voor de toerist een belangrijke basis voor een aantrekkelijke en gastvrije beleving van de stad Utrecht." Het is in het recente verleden bij verschillende evenementen in en rondom de stad gebleken dat bewoners slecht op de hoogte worden gesteld over de evenementen in hun woonomgeving en dat daarbij inspraak te wensen overlaat, danwel tot allerlei misverstanden leidt. Kan de wethouder dit probleem toch wat beter oppakken en ook in het Meerjarenperspectief uitwerken. Graag een toezegging.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage woonvisie Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer