Commis­sie­bij­drage bestem­mingsplan KPN Campus Fockema Andre­alaan


5 november 2015

De PvdD vindt het jammer dat de herontwikkeling van het terrein, zodat woningen gerealiseerd kunnen worden, en leegstand van kantoorruimte opgelost wordt, door deze zaak vertraging oploopt. Tegelijkertijd zijn we blij dat er zorgvuldig naar alle zaken is gekeken, omdat ook wij ons net als de bewoners van de Noteboomlaan, zorgen maken over de fietsbereikbaarheid, de toename van verkeer op de Fockema Andrealaan, en de hoeveelheid groen in het te herontwikkeling gebied. Nauw samenhangend met deze punten maken we ons ook zorgen over de verslechtering van luchtkwaliteit die samenhangt met de toename van verkeer in dit gebied.

Wat betreft het parkeerprobleem dat nu voorligt: Er komen wat ons betreft echt meer dan genoeg parkeerplaatsen in dit plan. Dat heeft de PvdD bij de behandeling van het bestemmingsplan vorig jaar ook betoogd.

Mocht er toch een parkeerprobleem ontstaan dan zien wij de oplossing niet in het realiseren van meer parkeerruimte, maar in bijvoorbeeld het stimuleren van mensen voor andere vormen van vervoer dan de auto te kiezen. We hopen dan ook dat het college daar serieus werk van gaat maken.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage omzetten & splitsen

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan Kaatstraat en Pijlsweerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer