Commis­sie­bij­drage omzetten & splitsen


5 november 2015

Het omzetten en splitsen van woningen, vindt de PvdD een creatieve oplossing voor de grote vraag naar woningen in Utrecht. Het is een goed alternatief voor of in elk geval aanvulling op nieuwbouw.

Belangrijk daarbij is dat er goed wordt gekeken naar bezwaren van omwonenden, die moeten niet genegeerd worden. We hebben de indruk dat de gemeente dat door middel van de leefbaarheidstoets zorgvuldig gaat doen.

We willen aansluiten bij het voorstel van Student & Starter, om wanneer de samenstelling van een wijk veranderd een autoparkeerplek op te heffen, deze ook uit het quotum te halen, en op die plaats een fietsenstalling te realiseren. We zijn dan ook benieuwd naar het antwoord van de wethouder of dit tot de mogelijkheden behoort.

Naast het omzetten en splitsen van panden met een woonbestemming willen we dit moment graag aangrijpen om te benadrukken dat het herbestemmen van bedrijfsruimten ook aandacht behoeft. We willen graag dat het makkelijker gemaakt wordt om sneller kantoorpanden te herontwikkelen tot bijvoorbeeld woningen. De leefbaarheidstoets zoals die in dit voorstel voor omzetten en splitsen van woningen gebruikt wordt zou ook hierbij ingezet kunnen worden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage bestemmingsplan Noordgebouw

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan KPN Campus Fockema Andrealaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer