Commis­sie­bij­drage Busbaan Dich­terswijk


20 juni 2017

Mooi dat er een goede busverbinding gaat komen tussen Leidsche Rijn en Utrecht Stad. In grote lijnen kunnen we ons vinden in het ontwerp. Het is goed dat de busbaan in het midden komt te liggen, dat zorgt voor duidelijkheid voor iedereen op de weg.

Bij het maken van een plan als dit wordt altijd geworsteld met de beschikbare ruimte. Als Partij voor de Dieren zijn we zeer verheugd dat het college kiest, in tegenstelling tot het bewonerscomité, voor bredere bermen met bomen, sterker nog: dat de bomenlaan ingezet wordt als barrière tussen auto en fietser, wat snelheidsremmend werkt. Daar zijn wij blij mee. Wel jammer natuurlijk dat er 40 bomen gekapt gaan worden, maar fijn dat er 80 nieuwe bij gaan komen. En dan ook nog eens bomen van 15 meter of groter! Hier gebeurt dit omdat de nieuwe bomenlaan onderdeel wordt van de hoofdboomstructuur van Utrecht. Dit leidt wel tot mijn vraag aan de wethouder: waarom kunnen hier wel grote bomen teruggeplant worden? Waarom kan de hoofdboomstructuur niet overal gaan gelden? En waarom wordt niet bij elk IPvE/FO bomen ingezet als snelheidsremmers?

We lezen dat het realiseren van een faunavoorziening voor egels (en kleinere dieren) onder de Kanaalweg en de Fentener van Vlissingenkade richting Parkhaven “als wens wordt opgenomen”. Dit klinkt vaag: kan de wethouder dit gewoon toezeggen?

Dan nog een vraag over de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u. De Fietsersbond vreest dat dit niet nageleefd gaat worden en wil dat de gemeente in dat geval aanvullende maatregelen neemt om de lagere snelheid meer af te dwingen (met drempels, asverspringingen, klinkerverharding, etc). Vraag: is de wethouder hiertoe bereid? De Fietsersbond zou ook graag een tunnel zien onder de kruising Van Telegenlaan met de Kanaalweg – deze kruising is bestempeld als doorfietsroute. Hoe denkt het college over dit idee?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid en Groen Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Commissiebijdrage zonne- en windenergie Polder Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer