Commis­sie­bij­drage Invoering betaald parkeren Smaragd­plein


6 september 2018

We bespreken een complex raadsvoorstel. De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom het zo complex moet zijn. Omdat de winkeliers failliet dreigen te gaan, kunnen we op het Smaragdplein wél een uitzondering maken, maar voor de straten eromheen, waar mensen met precies dezelfde parkeer-problematiek kampen, kan dat niet. Zoals een bewoner tijdens de RIB stelde: De gewone burger kan namelijk niet dreigen met faillissement.

De PvdD is voor invoering van betaald parkeren in de hele stad, om daarmee autogebruik te ontmoedigen, de luchtkwaliteit te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan. Wij stemden daarom tegen het opknippen van de parkeerrayons, omdat je daarmee dit soort complexe situaties creëert. De parkeerproblematiek zal zich namelijk verschuiven; daar lijkt iedereen het over eens.

Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor het zo snel mogelijk invoeren van betaald parkeren voor het hele rayon, zonder draagvlakmeting. Uit de reacties van de ambtenaren tijdens de RIB leek te klinken dat de draagvlakmeting in dit geval alleen nog een ceremoniële waarde heeft: De ambtenaren wisten precies te zeggen wanneer er géén draagvlak in het hele rayon zou zijn (nu) en wanneer wél (nadat betaald parkeren is ingevoerd op het Smaragdplein). Wij stellen dat een parkeerdrukmeting volstaat als instrument voor het invoeren van betaald parkeren. Wij pleiten er daarom voor om de vertragende tussenstap van de draagvlakmeting niet uit te voeren en direct over te gaan op het invoeren van betaald parkeren in het hele rayon. Kan de wethouder toezeggen de draagvlakmetingen uit dit voorstel de schrappen? En kan zij daarnaast toezeggen zo snel mogelijk de draagvlakmeting als instrument te schrappen bij het invoeren van betaald parkeren in de toekomst?

Daarbij lijkt het ons niet meer dan logisch de venstertijden aan te laten sluiten op het rayon Tolsteeg-Rotsoord (ma-za 9-21), omdat dat zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid. Ook zal dit een betere stimulans zijn om met de fiets of het ov naar het gebied te komen. Kan de wethouder, omwille van het milieu en uniformiteit toezeggen de venstertijden aan te laten sluiten bij het rayon Tolsteeg-Rotsoord?

Het voorstel dat er nu ligt, voelt als gekunsteld doordat het enerzijds vasthoudt aan procedures en anderzijds uitzonderingen toelaat. Het logisch verstand zegt dat dit geen oplossing kan zijn, en zo wel, dan kunnen we deze exercitie oeverloos blijven herhalen, totdat – uiteindelijk – in heel Utrecht betaald parkeren is ingevoerd. Wij kijken uit naar die dag, dat bewoners én bezoekers eindelijk echt worden gestimuleerd om de fiets of het ov te pakken, en de luchtkwaliteit van Utrecht echt kan gaan verbeteren.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Groen Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Gerbrandystraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer