Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Gerbran­dys­traat


6 september 2018

In het bestemmingsplan staat niets over diervriendelijk bouwen. Dat stelt de Partij voor de Dieren toch teleur. Er komen op dit moment weinig dieren in het plangebied voor, maar juist daarom biedt dit plan mogelijkheden om in de verdichtende stad meer ruimte te bieden.

Zeker op momenten dat er toch al gebouwd wordt kan het een kleine extra moeite zijn om maatregelen te nemen die het plangebied ook voor dieren aantrekkelijker maken door rust- en verblijfplaatsen.

Er zijn in deze omgeving voorbeelden van flats waar gierzwaluwnesten met succes betrokken zijn.

We zijn ons ervan bewust dat we als gemeente niet veel kunnen afdwingen bij dit plan, maar wat we op zijn minst wel kunnen doen is de ontwikkelaar meegeven welke kansen er zijn en wat daarvan de waarde is.

Daarom wil ik de wethouder om de volgende toezegging vragen:

Is de wethouder bereid om met de eigenaar en ontwikkelaar in gesprek te gaan om hen van adviezen te voorzien om zo diervriendelijk mogelijk te bouwen?

Dan een soort van compliment: er is een goede bomenparagraaf! In de vorige collegeperiode vermoeiden we onszelf en iedereen vaak door over het gebrek aan een goede bomenparagraaf te beginnen. Daarom wil ik nu ook graag benoemen dat het wél goed kan gaan. Helaas gaan er een aantal bomen sneuvelen, maar we lezen in het plan welke afweging gemaakt is en hoe gecompenseerd wordt. 24 bomen weg, maar 50 bomen van meer ecologische waarde retour, voor woningbouw van deze omvang, is een afweging waar mijn partij mee kan leven.

Tot slot nog een korte vraag over parkeren:

Er worden op maaiveld 5 parkeerplaatsen gerealiseerd omdat er mogelijk horeca categorie D2 in de plint komt. In het plan staat echter nog niet welke horeca er precies zal komen, dat kan ook een categorie zijn waaraan een lagere parkeerbehoefte toegekend is in de parkeernota. Kan de wethouder toezeggen dat wanneer er uiteindelijk een andere categorie horeca vestigt, het aantal parkeerplaatsen overeenkomstig verlaagd wordt zodat meer openbare ruimte overblijft voor bij voorbeeld een groene invulling?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Invoering betaald parkeren Smaragdplein

Lees verder

Commissiebijdrage Vaststelling aangepaste omgevingsvisiekaart Lombokplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer