Commis­sie­bij­drage Vast­stelling aange­paste omge­vings­vi­sie­kaart Lombok­plein


6 september 2018

We spreken over de uitwerking van een amendement wat niet van de Partij voor de Dieren kwam maar waar wij wel met enthousiasme mee ingestemd hebben.

50% meer groen zou er komen, fantastisch. 44% zoals nu wordt voorgesteld is ook een mooie verbetering, maar graag een reactie waarom dan niet die laatste 6%, wat relatief weinig lijkt maar toch een wezenlijk aantal van 763 vierkante meters vertegenwoordigd, niet toegevoegd is? De referentiebeelden in het voorstel laten bovendien best veel versteende terrassen zien en een stenen kade zonder FUP's. Telt een terras met een randje gras volledig mee voor de groene invulling? Dat is wel een aandachtspunt. Graag een reactie.

Hoewel het verleidelijk is om in deze commissie ook al in te gaan op de verdere uitwerking van de omgevingsvisie kiezen we ervoor om ons vandaag te beperken tot alleen de kaders van het voorstel dat nu op de agenda staat.

De PvdD wil graag ingaan op de kwaliteit van het groen, we hebben nu een kaart met groene vlekjes en het getal 44, maar kwantiteit is niet alles. In het plan wordt geschreven over zitten, liggen, beschutting, wandelen, terras, ontmoeten, ontspannen. Er wordt geschreven over de behoefte van bewoners, maar dat lijkt vooral de bewoners van de appartementen die gebouwd gaan worden. Niet de bewoners van de groene gevels en daken en van de nestgelegenheden die hopelijk ook gerealiseerd gaan worden.

Juist in een verdichtende stad moeten ook collectieve tuinen ingezet worden niet alleen voor ontspanning en recreatie, maar ook voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het maakt nogal uit of er gras komt of bomen. PvdD wil graag een stevige toezegging dat bij het aan te leggen groen niet alleen de behoeftes van mensen, maar behoeftes van en kansen voor dieren en ook klimaatadaptatie, net zo zwaar meewegen.

Het ontbreken van een kwalitatievere uitwerking is echt een gemis in een plan dat volledig gericht is op een groene ontwikkeling. De PvdD overweegt een amendement om de functie van het te ontwikkelen groen niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren te benoemen. Ik zie niet echt een andere route om dit anders te waarborgen, maar graag een reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Gerbrandystraat

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn in Duurzaamheidsverslag 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer