Commis­sie­bij­drage koers­do­cument Carte­si­us­driehoek


7 september 2017

Circa 2.400 woningen bijbouwen is niet niks. Maar het koersdocument slaat veel goede richtingen in. Veel groen, duurzaam bouwen, lage parkeernorm, hoge parkeertarieven. Klinkt goed, maar dat moet ook wel. Want dit gaat echt een druk gebied worden, met erg veel mensen die ook allemaal iets willen. De Partij voor de Dieren vreest voor oververhitting in dit deel van de stad. Teveel mensen, auto’s, verkeer, gebouwen. We hebben een aantal punten.

- De woningen worden aardgasvrij opgeleverd. Daar zijn we blij mee. Maar met betrekking tot warmte worden stadsverwarming en biomassacentrale helaas opengehouden als een mogelijkheid. Daar is Partij voor de Dieren niet blij mee. Kan de wethouder al aangeven welke criteria hier een rol spelen bij de weging. Wat de Partij voor de Dieren betreft kan maar een criterium doorslaggevend zijn: 100%duurzaamheid.

- De NS gaat als eigenaar een prijsvraag organiseren voor het CAB-pand. Het gaat hier onder meer om de toekomst van podium en studio dB’s en vegan pub café Oproer. Een prijsvraag klinkt als een loterij. Nu zijn er wel criteria die goed klinken en rekening houden met de huidige huurders en interessante inhoud mogelijk maken. Maar we zijn wel afhankelijk van de keuzes die de NS als marktpartij uiteindelijk maakt. Vraag: waarom moeten huidige huurders überhaupt meedoen aan deze prijsvraag? Kunnen hun ruimtes niet buiten die prijsvraag gehouden worden?

- In het voorstel staan enkele woorden over verkeersontsluiting. Doel is max 370 auto’s per uur naar het gebied. We lezen mooie initiatieven om dit te bewerkstelligen. En die regels zijn ook echt broodnodig. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de verkeerssituatie in Utrecht-West. Het is al druk en er gaan duizenden auto’s per dag bijkomen. Vraag: in hoeverre is er al een verkeersmodel dat uitgaat van die max 370 auto’s per uur erbij en is dat daadwerkelijk toegepast en doorberekend? Als we nu al weten dat de buurt gaat dichtslibben met de auto’s van 2400 woningen, kunnen we dan niet beter het aantal woningen verlagen?

- In het verlengde hiervan: een lage parkeernorm wordt gaat gehanteerd worden, maar hoe laag wordt pas later duidelijk. We zijn benieuwd naar de daadwerkelijke parkeernorm en zullen erop toezien dat deze ook echt laag is.

- De Partij voor de Dieren zou de Partij voor de Dieren niet zijn zonder deze laatste opmerking: hoe raar is het dat het woord dier in het hele koersdocument niet voorkomt?Vraag aan de wethouder: is hij bereid om op te nemen in het koersdocument dat alle nieuwbouw en transformatie ook daadwerkelijk diervriendelijk worden met de juiste maatregelen voor de dieren die in het gebied aanwezig zijn (vogelvides voor de huismus, nestkasten voor vogels, voor vleermuizen toegankelijke spouwmuren, etc)?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage bestemmingsplan Briljantlaan 9

Lees verder

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Tweede Daalsedijk / Wisselspoor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer