Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Tweede Daals­edijk / Wissel­spoor


8 september 2017

In 2015 heeft de gemeenteraad gesproken over de ontwikkelvisie Tweede Daalsedijk. Dat plan vonden wij een gemiste kans, omdat gekozen werd voor bebouwing en niet voor groen. Juist dit gebied zou ontwikkeld kunnen worden tot een groene oase, een soort Central Park. Vanavond spreken we over de invulling van Deelgebied 1, het wisselspoor.

Wat ons stoort: er staat dat zoveel mogelijk bomen behouden moeten blijven worden, maar ondertussen worden er 104 verwijderd, 47 behouden en worden er slechts 47 aangeplant. Dit vinden wij nogal in tegenspraak met elkaar. Is de wethouder bereid om alle zinnen te schrappen die impliceren dat bomen behouden blijven, want dat is gewoon niet het geval. Zeker een zin als: “Er zal daardoor hooguit op zeer beperkte schaal kap van bomen hoeven plaats te vinden” is misleidend. Maar beter nog, is de wethouder bereid om te kijken of het aantal te kappen bomen alsnog omlaag gebracht kan worden?

Voor ons, en ook voor buurtbewoners – zo blijkt uit de zienswijzen, is de komst van de groenstrook langs het spoor heel essentieel. Deze is toegezegd maar wordt in het plan niet uitgewerkt. Want: de herinrichting kan nog niet worden uitgevoerd in verband met de ontsluiting van het bouwverkeer. Kan de wethouder toezeggen dat de strook er uiteindelijk wel komt en kan hij aangeven wanneer de planvorming voor deze groenstrook begint?

We zijn wel blij met de ambitie om energieneutrale of zelfs energieleverende woningen te gaan opleveren. We zien foto’s van groene daken met zonnepalen. Dat is mooi. Maar er staat ook dat gedurende het ontwerptraject bekeken wordt of deze ambitie kan worden waargemaakt. Kan de wethouder toezeggen dat minimaal energieneutraal een eis zal zijn richting de ontwikkelaar? We zijn vanzelfsprekend blij dat er geen aardgasinfrastructuur word aangelegd.

In het bestemmingsplan zien we dat er vleermuizen in het gebied zijn, en dat die kunnen blijven als de bestaande bebouwing daarop aangepast worden door bijvoorbeeld door de spouwen toegankelijk te houden. Vraag aan de wethouder: is hij bereid dit over te brengen aan de ontwikkelaar? Kan hij ook de wens overbrengen om diervriendelijk te bouwen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage koersdocument Cartesiusdriehoek

Lees verder

Raadsbijdrage Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer