Raads­bij­drage Initi­a­tief­voorstel hervorming vuur­werk­t­ra­ditie


21 september 2017

Complimenten voor de heer de Vries voor dit initiatiefvoorstel, dat de Partij voor de Dieren van harte ondersteunt.

Hoewel de Partij voor de Dieren het liefst gisteren nog een verbod op consumentenvuurwerk wil, en ook op vuurwerk op andere momenten dan Oud & Nieuw, is dit voorstel een mooie stap in de goede richting. De Partij voor de Dieren pleitte al eerder voor een totaalverbod, te beginnen bij parken, kinderboerderijen en dierenopvangcentra. Als dit voorstel wordt aangenomen worden in ieder geval de meest kwetsbaren beter beschermd.

Mede op ons verzoek is er een bewonerspeiling gedaan waaruit duidelijk naar voren kwam dat steeds meer Utrechters toe willen naar een ander vuurwerkbeleid. Maar liefst 82% van de Utrechters wil vuurwerkvrije zones bij dierenweides en parken. Dit stond gelukkig al in het voorstel van de heer de Vries, mede op ons verzoek. En nu wil de overgrote meerderheid van Utrecht dit ook. Tijd voor een verbetering van het huidige beleid! We vragen de burgemeester of hij kansen ziet om nog de aanstaande jaarwisseling vuurwerkvrije zones in te stellen bij parken en dierenweides. Dat zou toch een mooi gebaar zijn naar de dieren en de inwoners van Utrecht! (indien dit niet het geval is, hebben we een motie achter de hand)

De afgelopen jaarwisseling was er óók een vuurwerkvrije zone bij de maneges in de Voorveldsepolder, en vuurwerkluwe zones bij onder meer de Vogelopvang. De Partij voor de Dieren mist deze diergerelateerde gebieden in het initiatiefvoorstel, dus wij stellen voor maneges (omdat zij duidelijk aangeven dat de paarden veel last hebben van vuurwerk), dierenopvangcentra en dierenpensions ook aan de vuurwerkvrije zones toe te voegen. Dit scheelt nóg meer dierenleed en het is dan duidelijk voor mensen dat hier grotere aantallen dieren zijn. Als Utrecht vóór een vuurwerkverbod bij parken en dierenweides is, zullen de Utrechters ook een verbod bij andere locaties met veel dieren steunen. We hebben hiervoor een amendement geschreven. Dat luidt:

Besluit:

  • Aan de opsomming bij beslispunt 1 de woorden dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions toe te voegen, waardoor het beslispunt als volgt komt te luiden:

1. Het College op te dragen de APV-wijziging voor te bereiden zodat generiek tot vuurwerkvrije zone aangewezen worden:

a. Het buitengebied van onze gemeente (Utrecht buiten de bebouwde kom);
b. Alle parken, dierenweides, dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions;

De heer de Vries wil ook dat de buitengebieden vuurwerkvrij worden, en wil in overleg met inwoners, scholen en zorginstellingen komen tot nog meer vuurwerkvrije zones. Mooi! Zo worden de meest kwetsbaren beter beschermd. En goed idee om het aantal vuurwerkverkooppunten te bevriezen.

De Partij voor de Dieren blijft pleiten voor het terúgbrengen van het aantal verkoop- en opslaglocaties. Nederland gaat steeds meer richting een verbod op consumentenvuurwerk, mede dankzij steeds meer experts en organisaties (zoals artsen, de politie (knalvuurwerk) en non-profitinstellingen voor dieren en kinderen). Want laten we eerlijk zijn: slechts 20% van de Utrechters steekt vuurwerk af en een klein deel van hen veroorzaakt ál die overlast en schade in onze stad. Moeten we dan per sé die ‘vuurwerktraditie’ voor hen in stand houden?

De Partij voor de Dieren steunt dus het initiatiefvoorstel en vraagt de raad om haar amendement voor nóg meer bescherming van dieren te steunen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Tweede Daalsedijk / Wisselspoor

Lees verder

Raadsbijdrage gemeenteraad Voorstel inzake het Koersdocument Cartesiusdriehoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer