Raads­bij­drage gemeen­teraad Voorstel inzake het Koers­do­cument Carte­si­us­driehoek


21 september 2017

De Partij voor de Dieren vindt het koersdocument voor de Cartesiusdriehoek er in wezen best goed uit zien. Er wordt gebouwd in het rood, en dan ook nog eens met veel groen, duurzame woningen, en alles wordt uit de kast gehaald om het aantal auto's naar beneden te drukken. Werden die inspanningen ook maar in andere ontwikkelgebieden gedaan...

De Partij voor de Dieren heeft nog wel enkele punten die we hier willen benoemen.

1. We maken ons zorgen over de toekomst van dB's en Oproer - wat ons betreft twee mooie voorbeelden van creatieve, duurzame en sociale initiatieven die zo mooi in dit gebied passen. Vandaar dat we meedoen aan een motie die moet zorgen voor betere garanties voor beide.

2. Ons tweede punt gaat over de warmtevoorziening in dit gebied. In het koersdocument lijkt het dat er vooral ruimte wordt gegeven voor stadsverwarming. Dat vinden we jammer, want stadsverwarming is niet de duurzaamste oplossing. In de commissie is toegezegd dat ook all electric wordt onderzocht en we hopen dat niet de makkelijkste of goedkoopste oplossing, maar de op dat moment allerduurzaamste warmtevoorziening gerealiseerd wordt. Als tegen toekomstige bewoners vooraf duidelijk gemaakt kan worden dat auto's niet welkom zijn in het gebied, kan vanzelfsprekend ook tegen hen gezegd worden dat bijvoorbeeld all- electric wonen hier de norm is. Kan de wethouder ons gerust stellen dat de uitkomsten van het onderzoek naar de raad komen, voordat er een keuze wordt gemaakt?

Dan rest ons alleen nog een compliment aan de wethouder voor zijn toezegging om diervriendelijk bouwen mee te nemen bij de ontwikkelingen in het gebied. Kan de wethouder ons toezeggen de raad op de hoogte te houden van de mogelijkheden in dit gebied, voor alle diersoorten, niet alleen de zwaluw?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel inzake het stedenbouwkundig Programma van Eisen Kruisvaartkade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer