Raads­bij­drage Voorstel inzake het steden­bouw­kundig Programma van Eisen Kruis­vaartkade


21 september 2017

Om een zogezegde gezonde verstedelijking te krijgen is groen van essentieel belang. Niet alleen bij oplevering van een woongebied, maar ook tijdens de bouwwerkzaamheden. Voor de bouw van de zeker 430 woningen aan de Kruisvaartkade is een realistische tijdsplanning van zeker 10 jaar al gesteld.

Op dit moment is het gebied waar gebouwd gaat waardig zogezegd aardig groen. Tijdelijke natuur, zo kan je het noemen. De PvdD is voorstander van tijdelijke natuur, omdat het de biodiversiteit in z’n geheel kan versterken. Maar het blijft natuurlijk wel pijnlijk om de natuur die er dan ontstaat weer vaarwel te moeten zeggen, want juist op de plekken die door mensen een tijdje met rust gelaten worden ontstaat vaak waardevolle flora en fauna.

Om die pijn een beetje te verlichten is het belangrijk om niet het gehele gebied in 1 keer kaal te slaan en bouwrijp te maken, maar dat, zeggen wij met een beetje kromme tenen) in ieder geval per bouwfase te doen.

De wethouder gaf in de commissie al aan dat hij deze wens en de wens om geen groen te kappen voor tijdelijke opslag van onder andere containers, zou meenemen. Dank daarvoor. Maar om de wethouder extra slagkracht te geven bij de uiteindelijke ontwikkelaar dienen wij alsnog een motie in om hem daarbij een handje te helpen.

In die motie is ook specifiek ingegaan op dieren. Gezien diervriendelijk bouwen wat de Partij voor de Dieren betreft niet alleen gaat om het bouwen van stenen waar dieren ook iets aan hebben. Maar ook gaat om het faciliteren van dieren die nu in het groen wonen en straks ergens anders hun heenkomen moeten vinden.

Daarom dienen we de volgende motie in.

Tot slot nog de opmerking dat wij het idee van urban farming hier merkwaardig blijven vinden. Kan de wethouder toezeggen vanuit zijn positie als wethouder dierenwelzijn hier het belang van dieren niet te vergeten?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage gemeenteraad Voorstel inzake het Koersdocument Cartesiusdriehoek

Lees verder

Raadsbijdrage bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer