Raads­bij­drage bestem­mingsplan 2e Daals­edijk Wissel­spoor, deel­gebied 1


21 september 2017

Als het gaat om de Daalsedijk had de Partij voor de Dieren een droom: een groot, Central Park achtige groene omgeving. Veel groen, noodzakelijk groen, in een drukke stenige buurt. Helaas bood de ontwikkelvisie al veel ruimte aan steen en stemden we tegen. In dit bestemmingsplan voor het Wisselspoor, het deel dat als eerste ontwikkeld wordt, zien we nog altijd weinig groen. Sterker nog, veel bomen worden gekapt – het wordt dus nog minder groen dan het al is. In de commissie maakten we ons hier al zorgen om en in een nagestuurde brief van het college lezen we dat er per saldo 51 bomen uit het gebied verdwijnen. Voorzitter, daar kunnen we als Partij voor de Dieren niet mee leven. We kunnen nog net leven met het feit dat er voor dit bestemmingsplan bomen gekapt moeten gaan worden, maar niet met het feit dat hiervoor geen enkele compensatie plaatsvindt. Dat kan wat ons betreft niet. Voor elke te kappen boom moet ook een boom terugkomen.

Daarom dienen wij de volgende motie in.

En net als vele buurtbewoners zijn we benieuwd naar de plannen van de groenstrook langs het spoor. De plannen hiervoor worden pas later opgesteld, maar toch horen we graag nu al toezegging dat deze groenstrook er komt, en dat deze ook echt groen wordt. En niet een fietspad met wat groen. Kan de wethouder aangeven wanneer de planvorming hieromtrent begint en toezeggen dat de buurt hier inspraak in krijgt?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel inzake het stedenbouwkundig Programma van Eisen Kruisvaartkade

Lees verder

Raadsbijdrage spoeddebat Tippelzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer