Raads­bij­drage spoed­debat Tippelzone


21 september 2017

De Partij voor de Dieren is blij dat de verplaatsing van de tippelzone naar Boteyken of Elektronweg van de baan is, deze locaties zijn volgens de Partij voor de Dieren om meerdere redenen niet geschikt.

Maar wat dan? Want we kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat straatprostitutie bestaat. Het simpelweg sluiten of opheffen van de huidige tippelzone zal helaas niet een einde maken aan deze praktijk.

Opvallend in de discussie afgelopen week is dat eigenlijk alleen omwonenden van de beoogde locaties aan het woord kwamen maar dat we nauwelijks een mening van de sekswerkers zelf hoorden. De Partij voor de Dieren vindt het in eerste plaats belangrijk dat de sekswerkers goed begeleid en ondersteund worden.

Partij voor de Dieren is op zich voor sluiting van de tippelzone in Utrecht, mits er voor alle sekswerkers die hier werken een uitstapprogramma komt waarin zij begeleid worden en hulp krijgen bij problemen zoals verslaving, huisvesting, bijstand (of ander werk of onderwijs). zonder dat hier de tijdsdruk van voor 2020 op rust.

Sluiting van de tippelzone brengt het risico mee dat deze mensen hun beroep illegaal zullen voortzetten, op een plek waar we het als stad niet willen of waar het overlast zal genereren, maar belangrijker nog: waar het veel moeilijker zal zijn om misstanden te voorkomen en hulp te bieden aan deze kwetsbare vrouwen.

We zouden graag zien dat het college in samenspraak met hulporganisaties én met de sekswerkers zelf een hulp- en uitstapprogramma ontwikkelt waardoor alle sekswerkers die nu op de tippelzone werken begeleid worden naar een alternatief en menswaardig bestaan. Pas daarna kan wat ons betreft de tippelzone gesloten worden. (suggestie: vooraf garantie op een bijstandsuitkering zonder tegenprestatie).

Onze vragen aan het college zijn dan ook niet anders dan andere partijen al hebben gesteld:

  • hoe worden de sekswerkers / hun belangenorganisaties betrokken bij de mogelijke sluiting?
  • Hoe voorkomen we dat straatprostitutie verschuift naar de illegaliteit?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1

Lees verder

Raadsbijdrage warmtevisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer